Café-aftener

NYHED

Vi har udvidet café-aftnerne til også at foregå om mandagen, hvor caféen har en esoterisk vinkel.
Så nu er der rig mulighed for at blive inspireret og have dialog omkring astrologiske emner både mandage og onsdage.

     
Mandage ved Kim Dam Petersen
Onsdage ved Aase Kærgaard

Kim Dam PetersenKort oplæg om aftenens emne,
derefter fri diskussion og tydning af horoskoper
Alt foregår i lokale X i AstrologiHuset,
Teglværksgade 37, 2100 Kbh Ø

Mødetid kl 17:00
Mødetiden  kl. 17.00, og caféen varer et par timer (kl. 19).

Gratis for fag-medlem
Normalt og Studie medlem 50 kr.
Astrobio-medlem og gæster 100 kr.

EFTERÅR  2019 Onsdag d. 11. September

Retrograde planeter – hvordan tydes de?

At en planet er retrograd betyder, at den set fra Jorden ser ud til at gå baglæns. Det er naturligvis en illusion, men det får ikke desto mindre konsekvenser for tydningen. De livsområder, som planeten har at gøre med i det enkelte horoskop, er der ikke rigtig styr på, eller de er vanskelige at tackle. Måske bruges planetens energi mere indadvendt eller bagudskuende. Der kan være tale om illusioner eller andet, der kræver særlig tålmodig og meditativ opmærksomhed.

Men retrograde planeter kan også pege længere tilbage end til det nuværende liv. Så har de med karma at gøre.

Vi vil se på et par horoskopeksempler, og meget gerne på et par af deltagernes horoskoper.


Mandag d. 23. September

Forståelse af Venus på de forskellige bevidsthedslag

For at få en dybere forståelse af esoterisk astrologi vil Astrologisk Selskab, som et eksperiment, starte en Esoterisk Astro Café, med fokus på erfarings- og forståelsesudveksling af forskellige emner inden den esoteriske astrologi.

Caféen vil starte med en kort meditation efterfulgt af et 15-20 minutters oplæg af Caféens tema. Herefter vil ordet være frit. Der vil være en ordstyrer til at sikre at alle kan komme til orde og at snakken ikke driver alt for langt bort fra emnet.

Cafeen bestyres af Kim Dam Petersen, som har skabt astrologiprogrammet Live Horoscope, der netop rummer mulighed for at se meget af det, der er brug for i en esoterisk horoskopanalyse.

Alle interesserede er velkommen.


Onsdag d. 9. oktober

Saturn-Pluto i konjunktion i Stenbukken

2020 bliver et nervepirrende spændende år, også astrologisk set. Forløbet indledes med den totale Solformørkelse i slutningen af december 2019, som finder sted i konjunktion med Jupiter. Saturn-Pluto konjunktionen i Stenbukken bliver eksakt d. 12. januar 2020. Det vil få store konsekvenser samfundsmæssigt set, men også den enkeltes horoskop vil være voldsomt påvirket af de energier, der er på spil. I årets løb går også Jupiter i konjunktion med de to planeter på skift, og i årets sidste måneder danner Mars et kvadrat til dem. Året slutter med en konjunktion mellem Jupiter og Saturn, nu på 0⁰ Vandbærer.

Vi vil se på, hvad alt dette betyder, og gerne på Saturn-Plutos samspil med et par deltagerhoroskoper.


Mandag d. 21. oktober

Mars på de forskellige bevidsthedstrin

Planeten Mars udtrykker det udadvendte princip – vores evne til handle og virke. Vi vil se på hvordan dette ytrer sig på de forskellige bevidsthedstrin.

Caféen vil starte med en kort meditation efterfulgt af et 15-20 minutters oplæg af Caféens tema. Herefter vil ordet være frit. Der vil være en ordstyrer til at sikre at alle kan komme til orde og at snakken ikke driver alt for langt bort fra emnet.

 


Onsdag d. 13. november

Kan astrologen forudse fremtiden?

I klassisk astrologi har astrologerne opereret med den forestilling, at horoskopet viser en mere eller mindre fastlagt skæbne, som den enkelte er underkastet. Det var altså astrologen, der kunne sige, hvad der ville ske for klienten. Man har længe set det progressive horoskop som et billede af, hvad man var ’underkastet’.

Men mennesker har faktisk en fri vilje til at vælge, hvordan de vil tackle livets udfordringer, og på den måde forme deres eget liv. Man har altså mere brug for at få at vide, hvilke udviklingsmuligheder, der bydes på, og hvad man er kommet for at bidrage med.

Vi vil igen se på horoskopeksempler, og om muligt på deltagerhoroskoper.


Mandag d. 18. november

Merkur på de forskellige bevidsthedstrin

Planeten Merkur udtrykker intelligens princippet – vores evne til tænke og ræsonnere. Vi vil se på hvordan denne varierer på de forskellige bevidsthedstrin.

Caféen vil starte med en kort meditation efterfulgt af et 15-20 minutters oplæg af Caféens tema. Herefter vil ordet være frit. Der vil være en ordstyrer til at sikre at alle kan komme til orde og at snakken ikke driver alt for langt bort fra emnet.

 


Deltagelse er gratis for fag-medlemmer
Entre for normalt og studie medlem
50 kr.
Astrobio-medlem og gæster betaler kr. 100 kr.

Alt foregår i lokale X i AstrologiHuset.

TIL TOPPEN

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.