Café-aftener

ved Aase Kærgaard

Kort oplæg om aftenens emne,
derefter fri diskussion og tydning af horoskoper
Alt foregår i lokale X i AstrologiHuset,
Teglværksgade 37, 2100 Kbh Ø

Onsdage 
Alle café-aftnerne foregår om onsdagen.

Mødetid kl 17:00
Mødetiden  kl. 17.00, og caféen varer et par timer (kl. 19).

Gratis for guld- og fag-medlemmer
Alm. medlemmer 50 kr.
Astrobio-medlemmer og gæster 100 kr.

EFTERÅR  2019 Onsdag d. 11. September

Retrograde planeter – hvordan tydes de?

At en planet er retrograd betyder, at den set fra Jorden ser ud til at gå baglæns. Det er naturligvis en illusion, men det får ikke desto mindre konsekvenser for tydningen. De livsområder, som planeten har at gøre med i det enkelte horoskop, er der ikke rigtig styr på, eller de er vanskelige at tackle. Måske bruges planetens energi mere indadvendt eller bagudskuende. Der kan være tale om illusioner eller andet, der kræver særlig tålmodig og meditativ opmærksomhed.

Men retrograde planeter kan også pege længere tilbage end til det nuværende liv. Så har de med karma at gøre.

Vi vil se på et par horoskopeksempler, og meget gerne på et par af deltagernes horoskoper.


Onsdag d. 9. oktober

Saturn-Pluto i konjunktion i Stenbukken

2020 bliver et nervepirrende spændende år, også astrologisk set. Forløbet indledes med den totale Solformørkelse i slutningen af december 2019, som finder sted i konjunktion med Jupiter. Saturn-Pluto konjunktionen i Stenbukken bliver eksakt d. 12. januar 2020. Det vil få store konsekvenser samfundsmæssigt set, men også den enkeltes horoskop vil være voldsomt påvirket af de energier, der er på spil. I årets løb går også Jupiter i konjunktion med de to planeter på skift, og i årets sidste måneder danner Mars et kvadrat til dem. Året slutter med en konjunktion mellem Jupiter og Saturn, nu på 0⁰ Vandbærer.

Vi vil se på, hvad alt dette betyder, og gerne på Saturn-Plutos samspil med et par deltagerhoroskoper.


Onsdag d. 13. november

Kan astrologen forudse fremtiden?

I klassisk astrologi har astrologerne opereret med den forestilling, at horoskopet viser en mere eller mindre fastlagt skæbne, som den enkelte er underkastet. Det var altså astrologen, der kunne sige, hvad der ville ske for klienten. Man har længe set det progressive horoskop som et billede af, hvad man var ’underkastet’.

Men mennesker har faktisk en fri vilje til at vælge, hvordan de vil tackle livets udfordringer, og på den måde forme deres eget liv. Man har altså mere brug for at få at vide, hvilke udviklingsmuligheder, der bydes på, og hvad man er kommet for at bidrage med.

Vi vil igen se på horoskopeksempler, og om muligt på deltagerhoroskoper.


Deltagelse er gratis for guld- og fag-medlemmer
Entre for alm. medlemmer 
50 kr.
Astrobio-medlemmer og gæster betaler kr. 100 kr.

Alt foregår i lokale X i AstrologiHuset.

TIL TOPPEN

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.