Referat GF 2024

Generalforsamling i Astrologisk Selskab d. 19. april 2024 kl. 19.30, Astrologihuset
Deltagere:
Claus, Alice, Susanne, Peter Larsen, Lena, Catrine, Kim og Marie

1. Valg af dirigent (Catrine) og referent (Marie)

2. Formandens beretning for 2023
2023 var kendetegnet ved et aktivt forår med 15 gennemførte aktiviteter og den astrologiske kongres ”Alletiders Astrologi”, som Astrologisk Selskab var medarrangør af. Et svingende deltagerantal til selskabets aktiviteter (især i 2022) førte dog dels til en afsøgning af mulighederne for et samarbejde med Astrologiforeningen Ekliptika, dels til at drosle ned for arrangementer med foredragsholdere udefra. Vi besluttede at samarbejde med Ekliptika ved at give medlemmerne adgang til hinandens arrangementer til nedsat pris, 50 kr., en ordning vi fortsat fastholder som en fin måde for foreningerne at bakke op om hinanden.
Efterårssæsonen blev derfor lidt mere stille, dog gennemførte vi 9 caféer og 1 webinar. De caféer, der blev afholdt, var for de flestes vedkommende fint besøgte med henved 10 deltagere. Selskabet havde ved udgangen af 2023 95 medlemmer, heraf 1/3 AstroBio-medlemmer, et par tusinde følgere på FB og ca. 700 modtagere af nyhedsbrevet.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2023
Årets resultat er et overskud på ca. 14.000kr. Disse vil muligvis kunne facilitere en IT- løsning til håndtering af medlemskab.

4. Behandling af forslag fra medlemmerne:
Ingen forslag modtaget.

5. Forelæggelse og godkendelse af budget
Regnskab udgør budget og godkendes.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Alice og François træder ud ad bestyrelsen
Catrine fortsætter (Forperson)
Marie fortsætter (Næstforperson)
Susanne indtræder (ny Kasserer)
Anne-Sofie fortsætter (Social Media)
Lena fortsætter (Hjemmeside)
Claus suppleant fortsætter
Karl Aage suppleant fortsætter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Inger fortsætter

8. Eventuelt
Gamle radiooptagelser lå under AstroBio og kostede penge at have online. De er nu trukket ud på en harddisk. De kommer fra Radio Lotus. Der ligger også nogle udsendelses-teasere.
Aktion: Kim afleverer harddisk til Lena, med info om, hvad det fylder.
Lena lægger det op på hjemmesiden som PODCAST (evt. med hjælp fra Catrine).