Café-aftener

Successen fortsætter
I efteråret udvidede vi café-aftnerne til også at foregå om mandagen, hvor caféen havde en esoterisk vinkel.
Det blev en velbesøgt succes, så Kim Dam Petersen fortsætter her til foråret med endnu en række caféer.

Et rigtigt godt sted at udveksle erfaringer, debattere astrologiske emner og synspunkter. 

Onsdage ved Aase Kærgaard       
Mandage ved Kim Dam Petersen                           

Kim Dam PetersenKort oplæg om aftenens emne,
derefter fri diskussion og i onsdags caféerne også tydning af horoskoper.

Alt foregår i lokale X i
AstrologiHuset,
Teglværksgade 37
2100 Kbh Ø

Tid kl 17.00 – 19.00 
Caféen varer et par timer med en kort pause efter en times tid.

Gratis for fag-medlem
Normalt og Studie medlem 50 kr.
Astrobio-medlem og gæster 100 kr.


FORÅR  2020 Onsdag d. 12. februar

Chiron esoterisk set

Almindeligvis tydes Chiron psykologisk, og hjertesåret forbindes med oplevelser og forhold i barndommen, som har sat smertefulde spor. Det giver ofte en god forståelse af, hvad der er på spil.

Men bag dette aner vi i en esoterisk tydning en dybere baggrund, en smerte, som opstod den allerførste gang, vi valgte at inkarnere på Jorden. Vi medbragte guddommelige evner, men de blev ikke taget vel imod, og vi mistede troen på, at vi havde dem.

Der hvor Chiron står i hvert enkelt horoskop kan vi få en ide om, hvad det handler om. Det vil vi se på i et par eksempler, og efter pausen også gerne i et par deltagerhoroskoper.


Mandag d. 17. februar

Hvordan kan esoterisk astrologi bruges i praksis?

Vil vi snakke om forskellen på den traditionelle (psykologisk orienterede) astrologi, den esoteriske (sjæls orienterede) astrologi og den hierarkiske (åndeligt orienterede) astrologi. Hvilke tydningselementer indgår i de forskellige former for astrologi – og hvilke sider af livet kan de udtale sig om?

Vi vil se på de nye typer af horoskoper: sjælshoroskop og åndshoroskop, som Claus Houlberg er begyndt at arbejde med: hvordan de er opbyggede og hvordan de kan bruges i praksis.


Onsdag d. 11. marts

Så blander Jupiter sig …

Astrologisk interesserede har haft stort fokus på mødet mellem Saturn og Pluto i Stenbukken den 12. januar. Mindre opmærksomhed har det fået, at Jupiter året igennem danner ikke mindre end tre konjunktioner med Pluto, for så til sidst at mødes med Saturn i december. Vi vil kaste et blik på, hvad det mon har af betydning, både mundant og i personlige horoskoper.

Som sædvanlig vil der efter pausen være mulighed for at kigge på deltagerhoroskoper.


AFLYST PGA. CORONAVIRUS !

Mandag d. 16. marts

Strålepar og udviklingstrin

Ser vi bort fra 1ste stråle, kan de syv stråler opdeles i 3 par af stråler, der hver afspejler et udviklingstrin på den indre vej. Vi vil snakke om den indre vej og prøve at få en forståelse af udviklingstrinet for hver af de tre strålepar.

 


AFLYST PGA. CORONAVIRUS !

Onsdag d. 15. april

Makemake – alenehed / ensomhed 

Når vi går ind på den indre vej, har vi i en bestemt fase brug for at kunne stå på egne ben og gå alene. Hvad det nærmere handler om for os hver især kan vi se, når vi kigger på, hvor den nyfundne dværgplanet Makemake står i vores horoskop. Men det er ikke så nemt at tackle den situation, hvor man er nødt til at klare sig selv, og nogle farer vild undervejs.

Det vil vi se et par eksempler på, og efter pausen er der mulighed for at kigge på et par deltageres horoskoper, hvis man vil.


AFLYST PGA. CORONAVIRUS !

Mandag d. 20. april

Betydningen af Jupiter på de forskellige bevidsthedslag

Vil vil se på hvilken betydning Jupiter har, når planeten tydes fra et personligt, esoterisk (sjæleligt) og hierarkisk (åndeligt) bevidsthedslag. Vi vil bruge de skiftende herskerskaber som udgangspunkt, samt Jupiters relation til strålerne.

 


Onsdag d. 13. maj

Angst – ses det i horoskopet?

Mange mennesker er i denne tid følelsesmæssigt voldsomt udfordrede. Tilstande af angst, stress og lede ved livet præger paradoksalt nok folk i alle aldre og situationer, og det i et samfund, der er blevet udnævnt til at være et af verdens lykkeligste. Kan vi mon bruge astrologien til at se, hvor skoen trykker, og måske endda til at hjælpe folk til at finde livsglæden?

Vi kigger på et par eksempler, og gerne nogle af deltagernes horoskoper.


Mandag d. 18. maj

Betydningen af Saturn på de forskellige bevidsthedslag 

Vil vil se på hvilken betydning Saturn har, når planeten tydes fra et personligt, esoterisk (sjæleligt) og hierarkisk (åndeligt) bevidsthedslag. Vi vil bruge de skiftende herskerskaber som udgangspunkt, samt Saturns relation til strålerne.


Deltagelse er gratis for fag-medlemmer
Entre for normalt og studie medlem
50 kr.
Astrobio-medlem og gæster betaler kr. 100 kr.

Alt foregår i lokale X i AstrologiHuset.

TIL TOPPEN

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.