Café-aftener

I forhold til Caféerne, så opfordrer vi kraftigt til, at folk markerer deres deltagelse ved at tilmelde sig arrangementet her på siden, for bedre at kunne forudse det omtrentlige deltagerantal. Der er ikke gebyr eller straf ved sen til-/eller afmelding, men informationen kan hjælpe din vært – mere info om Caféerne nederst på siden. 

Mød op i Astrologi-Huset som medlem eller betalende gæst – der er plads til max. 20 deltagere.

Caféer for foråret 2024

Uge 17, Esoterisk-Café, torsdag den 25.04, kl.17-19, ved astrolog Kim Dam Petersen.
Emne: Jupiters og Saturns indvirkning på udviklingsfaser.

Klik her for tilmelding og evt. betaling. 

Kim Dam Petersen

April i den esoteriske café er dedikeret til at forstå Jupiters og Saturns dybe indflydelse på vores liv. Vi vil undersøge, hvordan disse to mægtige planeter skifter tegn og dermed påvirker vores forskellige udviklingstrin. Denne måned vil vi også se på Jupiters og Saturns roller som stråleherskere og deres betydning i vores esoteriske rejse.

Uge 19, Studie-Café, onsdag den 08.05, kl.17-20 ved astrolog Marie Malling
Emne: Det Progressive horoskop 2

Klik her for tilmelding og evt. betaling.

Marie

Ved studiecafeen i marts kiggede vi på progressive stationære planeter, tegnskifte samt månefaser. Det var en ordentlig mundfuld. Vi konstaterede, at der var en effekt i deltagernes personlige horoskoper i form af tidsmatchende begivenheder og skift i livsbane. Men vi kunne have trukket emnet langt dybere ved at inddrage tegn, husplaceringer og øvrige aspekter i forhold til at forstå hvilke typer af skifte, der var tale om. Et nyt område vil også være at arbejde med den progressive månes bevægelse gennem hus og tegn. 

Man kan sagtens hoppe med på denne café uden at have deltaget i første del. Vi genbesøger teorien, men i et mere snævert fokus – for derefter at have bedre tid til at arbejde med deltagernes horoskoper og tage nogle mere dybdegående eksempler op på tavlen til fælles gennemgang. HUSK at medbringe PC med dit ynglings astro-software. 

Uge 20, Astro-café, torsdag den 16.05, kl.17-19  ved astrolog François Bianco
Emne: Nordisk astrologi og personlig udvikling – Historie, symboler og selvindsigt.

Klik her for tilmelding og evt. betaling.

Velkommen til denne dybtgående udforskning af nordisk astrologi og dens relevans i vores personlige udviklingsrejse. Til denne astrocafé vil vi dykke ned i de mytologiske rødder og udforske, hvordan disse antikke fortællinger stadig er relevante og kraftfulde i vores moderne liv.
Vi vil starte med en historisk kontekst af nordisk mytologi, der har sine rødder dybt i vikingetiden. Disse myter er mere end blot fortællinger; de er vidnesbyrd om de oplevelser, fortællerne selv havde, og giver indsigt i menneskets kamp for overlevelse og de sociale spændinger i samfundet.
Ved at integrere den kardinale, faste og fleksible dynamik fra esoterisk astrologi, vil vi organisere Nordens guder i dyrekredsen. Vi vil identificere, hvilke guder der passer til de respektive stjernetegn, og hvordan denne viden kan anvendes i vores personlige udvikling.

Uge 21, Esoterisk-café, torsdag den 23.05 kl.17-19, ved astrolog Kim Dam Petersen.
Emne: Uranus, Neptun og Plutos mystiske roller. 

Klik her for tilmelding og evt. betaling.

Maj i den esoteriske café byder på en spændende rejse gennem de ydre planeters, Uranus’, Neptuns og Plutos, indflydelse på vores udvikling. Vi vil udforske, hvordan disse fjerne planeter skifter tegn og påvirker os på forskellige trin i vores liv. Deres roller som stråleherskere vil blive belyst, og vi vil se på, hvordan de bidrager til vores dybere forståelse af universet og os selv.

Info om caféerne

Esoterisk-Café/Astro-café: Caféerne varer ca. 2 timer. Den første time gennemgås dagens tema/emne, og efter pausen vil der være mulighed for at kigge på deltagerhoroskoper.

StudieCafé: Onsdag ved forskellige astrologer. Studiecafé  forløber anden onsdag i måneden fra kl. 17-20 (3 timer), hvor der fokuseres på et astrologisk princip i teori og praksis.

Om de Esoteriske Cafeer:

I de esoteriske torsdag-caféer gennemgås én af deltagernes horoskop både personligt og sjælshoroskopet set fra et esoterisk synspunkt.
Det aktuelle horoskop annonceres en uge i forvejen på Astrologisk Selskabs hjemmeside, så det er muligt at forberede sig til gennemgangen.
Horoskopets ejer vil være ukendt (blindhoroskop) under gennemgangen for at undgå, at der blandes forudviden om personen ind i tydningen. Efter gennemgangen er der åben dialog med horoskopejeren.
Man giver Kim besked via Facebook eller Live Horoscopes kontaktside, hvis man har lyst til at stille ens horoskop til rådighed. Kim Dam Petersen kontakter jer et par uger før det bliver gennemgået.

Beskrivelse af Studiecafé:

I Studiecaféerne fokuseres der på et astrologisk princip i teori og praksis.

Din cafévært starter med at gennemgå det valgte tydningsprincip, hvorefter dagens tema sættes i spil ved fælles tydning af (ca 2) eksemel-horoskoper blandt deltagerne. Der indlægges 30 min´s pause til aftensmad undervejs, samt mindre pauser efter behov. 

Ønsker du dit horoskop brugt som eksempelhoroskop, send da dine data til caféværten via i god tid før caféen afholdes. 

Primær målgruppe: Studerende med kendskab til basale tydningsprincipper samt uddannede astrologer, som gerne udveksler erfaringer og modtager inspiration ud i tydningskunsten.

PRAKTISK INFO:

Alt foregår i lokale X i
AstrologiHuset,
Teglværksgade 37
2100 Kbh Ø

  • Esoterisk Café tid kl 17 – 19 eller kl. 19-21 (tjek tidspunktet under datoen for arrangementet), og der vil være en kort pause efter ca. 1 time.
  • Studie-Café tid kl. 17-20, og der indlægges 30 min´s pause til aftensmad undervejs (medbringes selv), samt mindre pauser efter behov. 
  • Der er plads til max. 20 deltagere

TIL TOPPEN

TIDLIGERE CAFÈ-ARRANGEMENTER 2023 + 2024
(seneste 12 mdr. )

Astro-Café, onsdag den 10. april 2024

Emne: Jupiter-Uranus konjunktionen april 2024
En af de store astrologiske begivenheder i år er konjunktionen mellem Jupiter og Uranus, som begge er kendt for at være fremtidsorienterede og visionære. Konjunktionen finder sted ca. hvert 14 år og i 2024 sker det den 21. april i 21 grader Tyr. I denne AstroCafé vil vi se nærmere på de to planeters cyklus og faseforløb. En konjunktion er et startpunkt, hvor vi kan sætte et projekt i gang, som så vil udvikles henover de næste 14 år. Jo mere bevidste vi er om potentialet for denne konjunktion og vores eget horoskop, desto større mulighed har vi for at kunne bruge disse planeters energier til at skabe noget positivt for os selv og andre. I denne workshop vil vi gennemgå planeternes betydning traditionelt og esoterisk, se eksempler på konjunktionens betydning historisk, samt arbejde med dens mulige udfoldelse i deltagernes horoskoper.

Esoterisk Café, torsdag den 21. marts 2024. 

Emne: Venus, Mars og Ceres’ roller i udviklingen.
I marts bød vi velkommen til en spændende session i vores esoteriske café, hvor vi fokuserede på Venus, Mars og Ceres. Vi se på, hvordan disse planeter, som herskere over forskellige tegn, influerer vores udviklingstrin. Vi  udforskede, hvordan disse himmellegemer skifter tegn og påvirker os på forskellige niveauer, og dykkede ned i deres dybere betydning som stråleherskere.

 

Studie-café, mandag d.11. marts 2024

Emne: Det progressive horoskop.
Den progressive teknik er langt mere end ”grønne planeter, der transiterer Radix”. Vi fokuserede på stationære planeter, tegnskifte samt den progressive månes betydning.
Efter gennemgang af principperne arbejdede vi med vores egne og hinandens horoskoper for at se, hvordan progressionerne viser sig i vores faktiske liv. Historierne blev delt i mindre grupper og slutteligt med eksempler i plenum. marts

Esoterisk Café den 22. februar 2024

Emne: Sol, Måne og Merkurs indflydelse på udviklingstrin.
De fascinerende påvirkninger fra Solen, Månen og Merkur på vores personlige udviklingstrin. Udforskning af hvordan disse himmellegemer som tegnherskere skifter roller og indflydelse gennem forskellige stadier af vores liv. Derudover vil vi undersøge deres unikke roller som stråleherskere og deres betydning for vores spirituelle rejse.

Studie-café, den 14. februar, 2024

Emne: T-kvadratet: Den store røde pegefinger i horoskopet.
T-kvadratet er et forholdsvist hyppigt spændingsmønster, som mange mennesker oplever som en stor drivkraft livet igennem. Det består af en opposition og to kvadrater. Energien i mønsteret samler sig i apeksplaneten, som er den planet, der modtager de to kvadrater. Det er som at trykke en stor ketchupflaske på maven, noget skal ud af bøtten! Den store røde pil peger på et område i horoskopet, der virkelig vil have natis opmærksomhed. Der er noget, man bare må gøre.

Esoterisk-Café, den 21. december 2023

Emne: De tre horoskoper.
Samspillet mellem personlighedens, sjælen og åndens horoskoper.

Studie Café 13. december 2023

Emne: ”Dit Venus StarPoint”.

Denne højhellige luciadag kræver en special edition studie café. Temaet bliver helt konkret at arbejde med deltagernes personlige Venus Star Point. Tydningsteknikken bliver gennemgået med et praktisk fokus, således at der bliver god tid til personlig granskning af virkningen i eget liv.
Overordnet er der en magisk, smuk systematik i Sol-Venus konjunktionerne, som skaber et cyklisk mønster i form af en 5-stjerne. Dette viser sig at afspejle tilbagevendende temaer i vores liv med 4 eller 8 års intervaller. Medbring dit horoskop og så vidt muligt din livskalender, hvis du har en sådan. Der bliver afsat tid til at tænke tilbage, reflektere og senere dele de opdagede cykliske sammenfald i plenum, så vi sammen bliver klogere på fænomenet gennem de eksempler, som opstår i rummet. Det bliver ganske magisk.

Esoterisk-Café, torsdag den 16. november.

Emne: Det kardinale kors.
Udvikling af evnen til at agere, hvor der er behov.

Studie-Café, onsdag den 8. november  – AFLYST

Emne: “T-kvadratet: Den store røde pegefinger i horoskopet”.
T-kvadratet er et forholdsvist hyppigt spændingsmønster, som mange mennesker oplever som en stor drivkraft livet igennem. Det består af en opposition og to kvadrater. 

Energien i mønsteret samler sig i apeksplaneten, som er den planet, der modtager de to kvadrater. Det er som at trykke en stor ketchupflaske på maven, noget skal ud af bøtten! Den store røde pil peger på et område i horoskopet, der virkelig vil have natis opmærksomhed. Der er noget, man bare må gøre. 

Astro-Café, torsdag den 26. oktober

Emne: “‘Esoterisk astrologi og nordisk mytologi”.
Nordens gudebillede er omfangsrigt og sprængfyldt med ressourcer.
Til denne caféaften vil vi se nærmere på sammenhængen mellem esoterisk astrologi og Livets Træ.
Introdukion til Odins 9 verdener og få værktøjer til at se sammenhængen mellem tegn, planeter og den nordiske mytologi. Der blev bl.a. dykket ned i forbindelsen mellem vores 4 elementer og norner, muspler og aseguder. 

Esoterisk Café, torsdag den 19. oktober 2023

Emne: Det faste kors
Udvikling af evnen til at agere næstekærligt

Studie-Café, onsdag den 11. oktober 2023

Emne: ”Når månen strammer”

Dagens studiecafé fokuserer på træning i at identificere natis primære krisepunkt. De første 30 minutter bruges på repetition og udveksling om måder at skabe den samlede syntese af natis ”overlevelses-mønster”.  Vi kigger ikke kun på månemønstret, men snakker om, hvordan brikkerne fra Natis temaer og træk bidrager til at skabe den samlede, selvbeskyttende væremåde.

Esoterisk Café, torsdag den 21. september

Emne: Det bevægelige kors
Udvikling af evnen til at agere i den materielle verden.

Studie-Café, onsdag den 13. september.

Emne: “Nye Måneknuder:  Juli 2023 – Januar 2025”.
Hvad betyder tegnskiftet i måneknudeaksen? Måneknudeaksen skiftede i juli måned fra Skorpion-Tyr til Vægt-Vædder. 
Måneknuderne er halvandet år om at bevæge sig retrogradt gennem hvert tegn. Det er jo så også i disse tegn, at eklipserne finder sted. I de næste ca. 18 måneder har måneknuderne et nyt tema på tapetet og sætter fokus på et par nye huse, livsområder, hos hver af os. Der peges på nogle gamle væremåder, vi skal slippe, og nye sider vi skal udvikle. Er måneknudeaksen også esoterisk set en bro mellem personligheden og sjælen? Vi udveksler idéer omkring, hvad dette skifte og den nye måneknudeakse kunne betyde.

Astro-Café, torsdag den 24.august.

Emne: “‘Esoterisk astrologi og nordisk mytologi”.
Nordens gudebillede er omfangsrigt og sprængfyldt med ressourcer. Til denne caféaften vil vi se nærmere på sammenhængen mellem esoterisk astrologi og Livets Træ. I vil blive introduceret for Odins 9 verdener og få værktøjer til at se sammenhængen mellem tegn, planeter og den nordiske mytologi. Vi vil bl.a. dykke ned i forbindelsen mellem vores 4 elementer og norner, muspler og aseguder.

Astro-Café: Onsdag d. 14. juni 2023

Emne: Ground control to Major Tom
Ved ild-dåben var gejsten stor og emnerne for mange. Luft-cafeen blev ultra nørdet og på et avanceret niveau, mens vandet havde et fint følt flow. Mon ikke elementerne endeligt skæres helt ud i pap, når fokus er Jord? Igen bruger vi chakrasystemet, viden om personlige og sjælelige herskere, modstående tegn, samt sol, måne og Saturn i tegnene for at betragte jord-elementet fra flere vinkler. Efter pausen kigger vi på et eller flere deltager-horoskoper.

Esoterisk-Café: Tirsdag den 16. maj 2023

Emne: Lykkepunktet og Måneknudeaksen
Lykkepunktet og Måneknudeaksen giver et fingerpeg om sjælens hensigt med den indeværende inkarnation.
Vi vil i fællesskab arbejde på at forstå hvordan lykkepunktet og måneknudeaksen kan hjælpe os til at få en bedre forståelse af vore liv – og, forhåbentlig, lære at samarbejde tættere med det. Vi vil efterprøve de idéer der kommer op i praksis med et eller flere af deltagernes horoskop

Astro-Café: Onsdag den 10. Maj 2023

Emne: Våde varer i caféen
Så blev det tid til at dykke ned i følelsernes rige repræsenteret via elementet vand. Vi mærker ind i hvordan vandets karakter udtrykker sig i de tre dynamikker ud fra kendskab til stråler, herskerskaber, placering i urhoroskopet og viden om modstående tegn. Der kigges også på udviklingsvejen i de tre tegn krebs, skorpion og fisk ved at indsætte måne, sol og saturns frekvenser. Caféen lægger op til aktiv deltagelse med input fra eget liv og horoskop. Efter pausen kigger vi på 1-2 af deltagernes horoskoper med fokus på vand-elementets bidrag i natis liv. Bedst egnet for deltagere med grundlæggende tydningsfærdigheder. Skriv gerne til mig på forhånd, hvis du ønsker at indgå som eksempel-horoskop.           

Esoterisk-café: Tirsdag d. 18. april 2023

Emne: Det 10. – 12. esoteriske hus
De personlige huse repræsenterer arbejds- eller fokus- områder for personligheden. Sjæls- eller esoteriske- huse repræsenterer tilsvarende områder for sjælen. Sjælshuse og personlige huse er forskudt en plads i forhold til hinanden.
Vi vil i fællesskab arbejde på at forstå sjælshusene set fra sjælen, samt at forstå koblingen mellem hver enkelt sjælshus og det tilhørende personlige hus. Vi vil efterprøve de idéer der kommer op i praksis med et eller flere af deltagernes horoskop.