Café-aftener

Program for sensommer og efterår 2022

Onsdag den 12. oktober kl. 17-19 - AstroCafé ved Aase Kærgaard

Lilith og Priapus

De to astrologiske punkter Lilith og Priapus er tilknyttet Månens bane, og har på den måde at gøre med vores følelsesliv. Specielt de dele af vores følelsesliv, der er forbundet med de to køn. Og her spiller seksualiteten en hovedrolle. Og vi ser mange eksempler på seksuelt misbrug.

På vej ind i Vandbærerens tidsalder får vi at vide, at kønnene vil forsvinde eller smelte sammen, og det er noget, vi ser mange tegn på nu. Lilith kendes efterhånden af mange astrologer, mens Priapus ikke er så kendt i dansk astrologisk sammenhæng endnu.

Vi vil se på de to punkters rolle i nogle eksempelhoroskoper, og efter pausen måske også i deltageres horoskoper.

Onsdag den 17. oktober 2022 kl. 17-19 - Esoterisk Café ved Kim Dam Petersen

Sekstilmønstre i horoskopet: Dragemønstret

Vi kigger på dragemønstret i horoskopet og ser på hvordan det kan bruges til at finde et mål i livet. Efter pausen vil vi se på en af deltagernes horoskoper.

Vi fortsætter med i fællesskab kan få en god snak – og udveksle viden og erfaring omkring dette mønsters betydning i horoskopet.

Onsdag d. 9. november kl. 17-19 - AstroCafé ved Aase Kærgaard

Om Descendanten

Når vi tyder et horoskop, hæfter vi os i første omgang ved placeringen af Solen, Månen og Ascendanten. Men tydningen af Descendanten, det punkt der ligger modsat Ascendanten, kan også sige væsentlige ting om horoskopets ejer. Her udlever vi vores ubevidste eller fortrængte begær og behov, vores frygt og tro. Alt hvad der er under overfladen, som vi ofte spalter fra og måske projicerer ud på partnere eller andre.

I denne cafe vil vi se nærmere på Descendantens placering i nogle horoskopeksempler, måske også i et par deltageres horoskoper.

Mandag den 14. november 2022 kl. 17-19 - Esoterisk Café ved Kim Dam Petersen

Sekstilmønstre i horoskopet: Trapezmønstret
Vi kigger på trapezmønstret i horoskopet og ser på, hvordan det kan bruges til at finde et mål i livet. Efter pause vil vi se på en af deltagernes horoskoper. Jeg håber, at vi i fællesskab kan få en god snak om dette mønsters betydning i horoskopet. 

Onsdag d. 7. december kl. 17-19 - AstroCafé ved Aase Kærgaard

De 12 hellige nætters gåde.

Efter ønske fra nogle deltagere tager vi dette emne op igen:
Den tyske astrolog Reinhardt Stiehle har i en bog, der nu er oversat til dansk, givet en astrologisk vinkel på den særlige energi, der manifesterer sig i den periode, der ligger fra vintersolhverv og frem til Nytår. Det er dage, der sår frøene til det kommende år, og åbner mulighed for meditation og åndelig vækst.
Vi vil se lidt på, hvordan han beskriver traditionerne omkring denne ’tid mellem årene’, og hans rådgivning om, hvad man især kan koncentrere sig om, når man er født i et bestemt stjernetegn.
Også deltagernes horoskop kan komme på banen.

Mandag den 12. december 2022 kl. 17-19 - Esoterisk Café ved Kim Dam Petersen

Sekstilmønstre i horoskopet: Rektangelmønstret
Vi kigger på rektangelmønstret i horoskopet og ser på, hvordan det kan bruges til at finde et mål i livet. Efter pause vil vi se på en af deltagernes horoskoper. Jeg håber, at vi i fællesskab kan fortsætte vores spændende snak om dette mønsters betydning i horoskopet.

Se evt. tidligere afholdte caféer i 2022 nedenfor.

Info om caféerne - hvem faciliterer?

Onsdage ved Aase Kærgaard. Foregår den anden onsdag i hver mdr.
Mandage ved Kim Dam Petersen. Foregår den tredje mandag i hver mdr.

Mød op som medlem eller betalende gæst – kræver ingen tilmelding!

Caféerne varer 2 timer. Den første time gennemgås dagens tema, og efter pausen vil der være mulighed for at kigge på deltagerhoroskoper.

I onsdags-caféer gennemgås horoskoper fra en personlig vinkel.

Kim Dam Petersen

I de esoteriske mandags-caféer gennemgås én af deltagernes horoskop både personligt og sjælshoroskopet set fra et esoterisk synspunkt.
Det aktuelle horoskop annonceres en uge i forvejen på Astrologisk Selskabs hjemmeside, så det er muligt at forberede sig til gennemgangen.
Horoskopets ejer vil være ukendt (blindhoroskop) under gennemgangen for at undgå, at der blandes forudviden om personen ind i tydningen. Efter gennemgangen er der åben dialog med horoskopejeren.
Giv mig besked via Facebook eller Live Horoscopes kontaktside, hvis I har lyst til at stille jeres horoskop til rådighed. Kim Dam Petersen kontakter jer et par uger før det bliver gennemgået.

Alt foregår i lokale X i
AstrologiHuset,
Teglværksgade 37
2100 Kbh Ø

Tid kl 17.00 – 19.00 
Caféen varer et par timer med en kort pause efter en times tid.

TIL TOPPEN

TIDLIGERE CAFÈ-ARRANGEMENTER 2022

Mandag den 12. september 2022

Sjælenshoroskopets huse

Sjælens huse modsvarer teknisk set de almindelige huse, blot forskudt et hus baglæns, dvs. Sjæl horoskopets første og andet hus svarer til det Personlige horoskops tolvte og første hus. Men hvordan skal disse huse tydes? Hvilken “funktion” har sjælen, som disse huse skal tydes i forhold til?

Onsdag den 7. september

Måneknuderne

Et menneskes horoskop kan ses som en udviklingsplan. Tanken om reinkarnation er ikke en accepteret del af vores kultur, men den giver en indlysende forklaring på det, horoskopet (og vores erfaringer) viser, at vi ved fødslen har medbragt bestemte evner og egenskaber, som vi ikke bare kan have erhvervet i det nuværende liv.

Sjælen befinder sig i en læreproces, som ikke kan gennemføres på bare et enkelt liv. Horoskopet kan vise os, hvilke udfordringer vi har i den proces, og noget om, hvordan vi kan tackle dem. Det kaldes undertiden karmisk astrologi, og en vigtig faktor her er Måneknudeaksen. Vi vil i et par eksempler undersøge, hvad Måneknudeaksen viser, og efter pausen måske se på et par deltagerhoroskoper med fokus på Måneknuderne.

Mandag d. 16. maj

4. + 5. stråle

De to “bevidsthed” stråler: 4. og 5. stråle: hvad repræsenterer de hver især – og hvad repræsenterer de i fællesskab. Jeg har nogle bud – og jeg håber at de fremmødte har nogle bud så vi kan få en god dialog.

Onsdag d. 11. maj

Saturns cyklus

Planeten Saturn befinder sig for tiden i Vandbæreren, hvor den vil være frem til marts 2023. Den bevæger sig videre ind i Fiskene næsten samtidig med, at Pluto kortvarigt kigger ind i Vandbæreren. Men hvad er Saturns rolle egentlig i den enkeltes horoskop? Det vil vi se nærmere på ud fra den cyklus, hvor den hen gennem livet danner aspekter til sin egen position i fødselshoroskopet. Vi vil se på horoskopeksempler, og efter pausen evt. også på deltagernes horoskoper

Onsdag d. 6. april

Jupiter møder Neptun

Den 12. april går Jupiter i konjunktion med Neptun i Fiskenes tegn, det tegn hvor de er gammel og ny hersker. De to planeter mødes med 13-14 års mellemrum, sidste gang i Stenbukkens tegn i november 2008, som jo var året, hvor der brød en stor krise løs. Men denne gang står de ekstra stærkt i deres eget tegn, så hvad mon det kan betyde?

Vi vil se nærmere på, hvad der rører sig omkring os omkring dette tidspunkt, hvor hjerte og smerte rimer på hinanden. Igen med horoskopeksempler, og efter pausen gerne deltagerhoroskoper.

Mandag d. 14. marts

2. + 6. stråle

De to “sociale” stråler: 2. og 6. stråle: hvad repræsenterer de hver især – og hvad repræsenterer de i fællesskab. Jeg har nogle bud – og jeg håber at de fremmødte har nogle bud så vi kan få en god dialog.

Onsdag d. 9. marts

Dværgplaneter som højere oktaver

Det er stadig en spændende udfordring for astrologerne at tyde de nyfundne dværgplaneter. En vej at gå er at se på dem som højere bevidsthedsniveauer af nogle af de velkendte planeter, altså i højere grad forbundet med den sjælelige og åndelige dimension af livet. At fx Makemake er en højere oktav af Uranus, som igen er en højere oktav af Merkur.

I denne cafe vil vi se på nogle af dværgplaneterne ud fra denne synsvinkel. Vi vil se på et par horoskopeksempler, og efter pausen måske på et eller to deltagerhoroskoper.

Mandag d. 14. februar

De nye dværgplaneter som vejledere på den indre vej

Vi vil se på en “sløjfe”-model, som Claus Houlberg har beskrevet. Den omhandler de nye dværgplaneter, som kan bruges som vejvisere til at forstå den proces, der foregår når man begynder at vandre den indre vej – og når man er kommet lidt længere ind på den. Caféen er en “genudsendelse” af den der blev aflyst i december på grund af sygdom.

Vi vil kigge på samme horoskop, der blev annonceret i december: Kvinde: født i København d. 1. August 1954 kl. 00:45.

Onsdag d. 9. februar

Virus og planeten Mars

Det viser sig nu, at vi har undervurderet den magt, som coronavirus har. I denne cafe vil vi se på virus som et fænomen, der er forbundet med planeten Mars. Udgangspunktet er menneskehedens horoskop (Neptun/Plutos cyklus) og den kendsgerning, at det vi møder altid er fortrængte skyggesider af os selv. Vi vil se på historiske fortilfælde med samme aggressive Marsposition.

Efter pausen kan vi se nærmere på Mars i et par deltagerhoroskoper.