Café-aftener

Café-aftener for efteråret 2023

Mød op i Astrologi-Huset som medlem eller betalende gæst – der er plads til max. 20 deltagere

I forhold til Caféerne, så opfordrer vi kraftigt til, at folk markerer deres deltagelse ved at tilmelde sig arrangementet her på siden, for bedre at kunne forudse det omtrentlige deltagerantal. Der er ikke gebyr eller straf ved sen til-/eller afmelding, men informationen kan hjælpe din vært.

Studie-Café, onsdag den 11. oktober 2023 kl. 17-20.
Emne: ”Når månen strammer” ved astrolog Marie Malling

Dagens studiecafé fokuserer på træning i at identificere natis primære krisepunkt.

Tilmeld gerne her

Marie

De første 30 minutter bruges på repetition og udveksling om måder at skabe den samlede syntese af natis ”overlevelses-mønster”.  Vi kigger ikke kun på månemønstret, men snakker om, hvordan brikkerne fra Natis temaer og træk bidrager til at skabe den samlede, selvbeskyttende væremåde.

Derfra prøver vi at indkredse, hvordan samme identitet udvikler sig til at være en spændetrøje, når vi sammenholder med det potentiale som Nati bærer i sig. Syntesen afslører hvilken type krise Nati vil opleve i overgangen til sin modne version. Hvilket NEJ må siges, og hvilket JA trænger sig på?

Efter maden (husk at medbringe dit aftensmåltid) kigger vi på mindst 2 eksempelhoroskoper. Er vi tilpas mange deltagere, vil vi lave ét fælles eksempelhoroskop og dernæst arbejde i undergrupper med deltagernes egne horoskoper. Skriv her, hvis du ønsker at dit horoskop bruges som eksempel.

Målgruppe: uddannede astrologer eller studerende med mindst 2 semestres træning.

Esoterisk Café, torsdag den 19. oktober kl.17
Emne: Det faste kors astrolog Kim Dam Petersen.

Udvikling af evnen til at agere næstekærligt.

Tilmeld gerne her

Astro-Café, torsdag den 26. oktober kl.19
Emne: “‘Esoterisk astrologi og nordisk mytologi” ved astrolog François Bianco.

Tilmed gerne her.

Nordens gudebillede er omfangsrigt og sprængfyldt med ressourcer.

Til denne caféaften vil vi se nærmere på sammenhængen mellem esoterisk astrologi og Livets Træ. I vil blive introduceret for Odins 9 verdener og få værktøjer til at se sammenhængen mellem tegn, planeter og den nordiske mytologi. Vi vil bl.a. dykke ned i forbindelsen mellem vores 4 elementer og norner, muspler og aseguder. 

Studie-Café, onsdag den 8. november kl.17
Emne: “T-kvadratet: Den store røde pegefinger i horoskopet” ved astrolog Catrine Håkansson.

Tilmed gerne her

T-kvadratet er et forholdsvist hyppigt spændingsmønster, som mange mennesker oplever som en stor drivkraft livet igennem. Det består af en opposition og to kvadrater. 

Catrine Håkansson

Energien i mønsteret samler sig i apeksplaneten, som er den planet, der modtager de to kvadrater. Det er som at trykke en stor ketchupflaske på maven, noget skal ud af bøtten! Den store røde pil peger på et område i horoskopet, der virkelig vil have natis opmærksomhed. Der er noget, man bare må gøre.
Kom og vær med til at gå opdagelse i dette sammensatte aspektmønster, som der ligger så meget saft og kraft i, et rigt udviklingsområde for nati.

Esoterisk-Café, torsdag den 16. november kl.17
Emne: Det kardinale kors – ved astrolog Kim Dam Petersen.

Udvikling af evnen til at agere, hvor der er behov.

Tilmeld gerne her

Studie Café 13. december 2023 kl. 17-20: ”Dit Venus StarPoint” ved astrolog Marie Malling.

Denne højhellige luciadag kræver en special edition studie café.

Tilmeld gerne her

Marie

Temaet bliver helt konkret at arbejde med deltagernes personlige Venus Star Point. Tydningsteknikken bliver gennemgået med et praktisk fokus, således at der bliver god tid til personlig granskning af virkningen i eget liv.
Overordnet er der en magisk, smuk systematik i Sol-Venus konjunktionerne, som skaber et cyklisk mønster i form af en 5-stjerne. Dette viser sig at afspejle tilbagevendende temaer i vores liv med 4 eller 8 års intervaller. Medbring dit horoskop og så vidt muligt din livskalender, hvis du har en sådan. Der bliver afsat tid til at tænke tilbage, reflektere og senere dele de opdagede cykliske sammenfald i plenum, så vi sammen bliver klogere på fænomenet gennem de eksempler, som opstår i rummet. Det bliver ganske magisk.

Esoterisk-Café, torsdag den 21. december kl.17
Emne: De tre horoskoper – ved astrolog Kim Dam Petersen.

Samspillet mellem personlighedens, sjælen og åndens horoskoper.

Tilmeld gerne her

Info om caféerne

Esoterisk-Café: Caféerne varer ca. 2 timer. Den første time gennemgås dagens tema/emne, og efter pausen vil der være mulighed for at kigge på deltagerhoroskoper.

StudieCafé: Onsdag ved forskellige astrologer. Studiecafé  forløber anden onsdag i måneden fra kl. 17-20 (3 timer), hvor der fokuseres på et astrologisk princip i teori og praksis.

Om de Esoteriske Cafeer:

I de esoteriske torsdag-caféer gennemgås én af deltagernes horoskop både personligt og sjælshoroskopet set fra et esoterisk synspunkt.
Det aktuelle horoskop annonceres en uge i forvejen på Astrologisk Selskabs hjemmeside, så det er muligt at forberede sig til gennemgangen.
Horoskopets ejer vil være ukendt (blindhoroskop) under gennemgangen for at undgå, at der blandes forudviden om personen ind i tydningen. Efter gennemgangen er der åben dialog med horoskopejeren.
Man giver Kim besked via Facebook eller Live Horoscopes kontaktside, hvis man har lyst til at stille ens horoskop til rådighed. Kim Dam Petersen kontakter jer et par uger før det bliver gennemgået.

Beskrivelse af Studiecafé:

I Studiecaféerne fokuseres der på et astrologisk princip i teori og praksis.

Din cafévært starter med at gennemgå det valgte tydningsprincip, hvorefter dagens tema sættes i spil ved fælles tydning af (ca 2) eksemel-horoskoper blandt deltagerne. Der indlægges 30 min´s pause til aftensmad undervejs, samt mindre pauser efter behov. 

Ønsker du dit horoskop brugt som eksempelhoroskop, send da dine data til caféværten via i god tid før caféen afholdes. 

Primær målgruppe: Studerende med kendskab til basale tydningsprincipper samt uddannede astrologer, som gerne udveksler erfaringer og modtager inspiration ud i tydningskunsten.

PRAKTISK INFO:

Alt foregår i lokale X i
AstrologiHuset,
Teglværksgade 37
2100 Kbh Ø

  • Esoterisk Café tid kl 17 – 19 eller kl. 19-21 (tjek tidspunktet under datoen for arrangementet), og der vil være en kort pause efter ca. 1 time.
  • Studie Café tid kl. 17-20, og der indlægges 30 min´s pause til aftensmad undervejs (medbringes selv), samt mindre pauser efter behov. 
  • Der er plads til max. 20 deltagere

TIL TOPPEN

TIDLIGERE CAFÈ-ARRANGEMENTER 2022 + 2023
(seneste 12 mdr. )

Esoterisk Café, torsdag den 21. september

Emne: Det bevægelige kors
Udvikling af evnen til at agere i den materielle verden.

Studie-Café, onsdag den 13. september.

Emne: “Nye Måneknuder:  Juli 2023 – Januar 2025”.
Hvad betyder tegnskiftet i måneknudeaksen? Måneknudeaksen skiftede i juli måned fra Skorpion-Tyr til Vægt-Vædder. 
Måneknuderne er halvandet år om at bevæge sig retrogradt gennem hvert tegn. Det er jo så også i disse tegn, at eklipserne finder sted. I de næste ca. 18 måneder har måneknuderne et nyt tema på tapetet og sætter fokus på et par nye huse, livsområder, hos hver af os. Der peges på nogle gamle væremåder, vi skal slippe, og nye sider vi skal udvikle. Er måneknudeaksen også esoterisk set en bro mellem personligheden og sjælen? Vi udveksler idéer omkring, hvad dette skifte og den nye måneknudeakse kunne betyde.

Astro-Café, torsdag den 24.august.

Emne: “‘Esoterisk astrologi og nordisk mytologi”.
Nordens gudebillede er omfangsrigt og sprængfyldt med ressourcer. Til denne caféaften vil vi se nærmere på sammenhængen mellem esoterisk astrologi og Livets Træ. I vil blive introduceret for Odins 9 verdener og få værktøjer til at se sammenhængen mellem tegn, planeter og den nordiske mytologi. Vi vil bl.a. dykke ned i forbindelsen mellem vores 4 elementer og norner, muspler og aseguder.

Astro-Café: Onsdag d. 14. juni 2023

Emne: Ground control to Major Tom
Ved ild-dåben var gejsten stor og emnerne for mange. Luft-cafeen blev ultra nørdet og på et avanceret niveau, mens vandet havde et fint følt flow. Mon ikke elementerne endeligt skæres helt ud i pap, når fokus er Jord? Igen bruger vi chakrasystemet, viden om personlige og sjælelige herskere, modstående tegn, samt sol, måne og Saturn i tegnene for at betragte jord-elementet fra flere vinkler. Efter pausen kigger vi på et eller flere deltager-horoskoper.

Esoterisk-Café: Tirsdag den 16. maj 2023

Emne: Lykkepunktet og Måneknudeaksen
Lykkepunktet og Måneknudeaksen giver et fingerpeg om sjælens hensigt med den indeværende inkarnation.
Vi vil i fællesskab arbejde på at forstå hvordan lykkepunktet og måneknudeaksen kan hjælpe os til at få en bedre forståelse af vore liv – og, forhåbentlig, lære at samarbejde tættere med det. Vi vil efterprøve de idéer der kommer op i praksis med et eller flere af deltagernes horoskop

Astro-Café: Onsdag den 10. Maj 2023

Emne: Våde varer i caféen
Så blev det tid til at dykke ned i følelsernes rige repræsenteret via elementet vand. Vi mærker ind i hvordan vandets karakter udtrykker sig i de tre dynamikker ud fra kendskab til stråler, herskerskaber, placering i urhoroskopet og viden om modstående tegn. Der kigges også på udviklingsvejen i de tre tegn krebs, skorpion og fisk ved at indsætte måne, sol og saturns frekvenser. Caféen lægger op til aktiv deltagelse med input fra eget liv og horoskop. Efter pausen kigger vi på 1-2 af deltagernes horoskoper med fokus på vand-elementets bidrag i natis liv. Bedst egnet for deltagere med grundlæggende tydningsfærdigheder. Skriv gerne til mig på forhånd, hvis du ønsker at indgå som eksempel-horoskop.           

Esoterisk-café: Tirsdag d. 18. april 2023

Emne: Det 10. – 12. esoteriske hus
De personlige huse repræsenterer arbejds- eller fokus- områder for personligheden. Sjæls- eller esoteriske- huse repræsenterer tilsvarende områder for sjælen. Sjælshuse og personlige huse er forskudt en plads i forhold til hinanden.
Vi vil i fællesskab arbejde på at forstå sjælshusene set fra sjælen, samt at forstå koblingen mellem hver enkelt sjælshus og det tilhørende personlige hus. Vi vil efterprøve de idéer der kommer op i praksis med et eller flere af deltagernes horoskop.

Astro-Café: Onsdag den 12. April 2023

Emne: Luft på 4. sal
Kom og vær med, når vi zoomer ind på elementet luft. Belært af sidste måneds astrocafé, indsnævres agendaen: Det væsentligste bliver dybere forståelse for de tre lufttegn tvilling, vægt og vandbærer samt dialog omkring udviklingen i de 3 tegn (Måne, Sol og Saturn i tegnene). Med stor tak for aktiv deltagelse ved ilddåben i marts håbes igen på talstærkt fremmøde. Du bedes medbringe eget horoskop samt mod på at byde ind med egne erfaringer. Som eksperiment tager vi (i stedet for et medbragt eksempelhoroskop) nogle af deltagernes horoskoper frem og fokuserer på luft-elementets bidrag i natis liv – dvs ikke en fuld analyse af horoskoperne. Bedst egnet for dig med minimum grundfærdigheder i horoskoptydning.

Eso-Café: Tirsdag den 14. marts 2023

Emne: Det 7. – 9. esoteriske hus
De personlige huse repræsenterer arbejds- eller fokus- områder for personligheden. Sjæls- eller esoteriske- huse repræsenterer tilsvarende områder for sjælen. Sjælshuse og personlige huse er forskudt en plads i forhold til hinanden.
Vi vil i fællesskab arbejde på at forstå sjælshusene set fra sjælen, samt at forstå koblingen mellem hver enkelt sjælshus og det tilhørende personlige hus. Vi vil efterprøve de idéer der kommer op i praksis med et eller flere af deltagernes horoskop.

Onsdag den 8. Marts  2023

Emne: Ild-elementet
I denne Café blev vi  klogere på os selv eller din partner. Vi undersøgte centrale ild-placeringer og blev inspireret til nye måder at forstå os selv på.

Vi opsummerede hvordan dynamikkerne udtrykkes i ild, gennemgik de personlige planeter i ild og blev mindet  om, hvilke herskerskaber der gør sig gældende for de tre tegn Vædder, Løve og Skytte.

Tirsdag den 14. februar 2023

Det 4. – 6. esoteriske hus
De personlige huse repræsenterer arbejds- eller fokus- områder for personligheden. Sjæls- eller esoteriske- huse repræsenterer tilsvarende områder for sjælen. Sjælshuse og personlige huse er forskudt en plads i forhold til hinanden.
Vi vil i fællesskab arbejde på at forstå sjælshusene set fra sjælen, samt at forstå koblingen mellem hver enkelt sjælshus og det tilhørende personlige hus.

Onsdag den 8. Februar 2023

Solrunde-horoskopet – din vejrudsigt for det kommende år.
Solrundehoroskoper (Solar Return) er en teknik, der hører til den ældre klassiske astrologi, som kan bruges til at få yderligere information om et bestemt år i ens liv. Det er et snapshot af årets transitter, som de står, når Solen er tilbage præcis på radix Solens position. Horoskopet beskriver, hvad vi bliver bedt om at kigge på og lære mere om i det pågældende år. Det skal ses som en vejrudsigt, ikke en forudsigelse, da vi jo selv er medskabere af vores liv. Solrundehoroskopet kan tydes for sig selv eller i synastri med radix og er et spændende supplement til det ”almindelige” årshoroskop.

Mandag den 12. december 2022.

Sekstilmønstre i horoskopet: Rektangelmønstret
Vi kigger på rektangelmønstret i horoskopet og ser på, hvordan det kan bruges til at finde et mål i livet. Efter pause vil vi se på en af deltagernes horoskoper. Jeg håber, at vi i fællesskab kan fortsætte vores spændende snak om dette mønsters betydning i horoskopet.

Onsdag den 9. December 2022

De 12 hellige nætters gåde.
Efter ønske fra nogle deltagere tager vi dette emne op igen:
Den tyske astrolog Reinhardt Stiehle har i en bog, der nu er oversat til dansk, givet en astrologisk vinkel på den særlige energi, der manifesterer sig i den periode, der ligger fra vintersolhverv og frem til Nytår. Det er dage, der sår frøene til det kommende år, og åbner mulighed for meditation og åndelig vækst.
Vi vil se lidt på, hvordan han beskriver traditionerne omkring denne ’tid mellem årene’, og hans rådgivning om, hvad man især kan koncentrere sig om, når man er født i et bestemt stjernetegn.
Også deltagernes horoskop kan komme på banen.

Mandag den 14. november 2022

Sekstilmønstre i horoskopet: Trapezmønstret
Vi kigger på trapezmønstret i horoskopet og ser på, hvordan det kan bruges til at finde et mål i livet. Efter pause vil vi se på en af deltagernes horoskoper. Jeg håber, at vi i fællesskab kan få en god snak om dette mønsters betydning i horoskopet. 

Onsdag den 9. november 2022

Om Descendanten

Når vi tyder et horoskop, hæfter vi os i første omgang ved placeringen af Solen, Månen og Ascendanten. Men tydningen af Descendanten, det punkt der ligger modsat Ascendanten, kan også sige væsentlige ting om horoskopets ejer. Her udlever vi vores ubevidste eller fortrængte begær og behov, vores frygt og tro. Alt hvad der er under overfladen, som vi ofte spalter fra og måske projicerer ud på partnere eller andre.

Mandag den 17. oktober 2022

Sekstilmønstre i horoskopet: Dragemønstret

Vi kiggede på dragemønstret i horoskopet og så på hvordan det kunne bruges til at finde et mål i livet. Efter pausen så vi se på en af deltagernes horoskoper.

Onsdag den 12. oktober 2022

Lilith og Priapus

De to astrologiske punkter Lilith og Priapus er tilknyttet Månens bane, og har på den måde at gøre med vores følelsesliv. Specielt de dele af vores følelsesliv, der er forbundet med de to køn. Og her spiller seksualiteten en hovedrolle. Og vi ser mange eksempler på seksuelt misbrug.

På vej ind i Vandbærerens tidsalder får vi at vide, at kønnene vil forsvinde eller smelte sammen, og det er noget, vi ser mange tegn på nu. Lilith kendes efterhånden af mange astrologer, mens Priapus ikke er så kendt i dansk astrologisk sammenhæng endnu.

Mandag den 12. september 2022

Sjælenshoroskopets huse

Sjælens huse modsvarer teknisk set de almindelige huse, blot forskudt et hus baglæns, dvs. Sjæl horoskopets første og andet hus svarer til det Personlige horoskops tolvte og første hus. Men hvordan skal disse huse tydes? Hvilken “funktion” har sjælen, som disse huse skal tydes i forhold til?

Onsdag den 7. september

Måneknuderne

Et menneskes horoskop kan ses som en udviklingsplan. Tanken om reinkarnation er ikke en accepteret del af vores kultur, men den giver en indlysende forklaring på det, horoskopet (og vores erfaringer) viser, at vi ved fødslen har medbragt bestemte evner og egenskaber, som vi ikke bare kan have erhvervet i det nuværende liv.

Sjælen befinder sig i en læreproces, som ikke kan gennemføres på bare et enkelt liv. Horoskopet kan vise os, hvilke udfordringer vi har i den proces, og noget om, hvordan vi kan tackle dem. Det kaldes undertiden karmisk astrologi, og en vigtig faktor her er Måneknudeaksen. Vi vil i et par eksempler undersøge, hvad Måneknudeaksen viser, og efter pausen måske se på et par deltagerhoroskoper med fokus på Måneknuderne.