Kasserers beretning ’14

asel-indogudDet tredje år i en forenings liv har i lighed med alle andre ‘firmaer’ en tendens til at være vanskeligt. Fornuftigvis har Selskabet bevaret en vis polstring til at imødegå dette. Ganske rigtigt har udgifterne vist sig at være noget større end indtægterne, men derfor på ingen måde katastrofale.

 

 

asel-indtægter13Indtægterne fordeler sig som vist på grafen her. Som det ses er varesalget stort set forsvundet, idet Astrologikon er overgået til at være rent medlemsblad og nu ikke længere kan købes af ikkemedlemmer.

 

 

 

asel-udgifterUdgifterne fordeler sig som vist her. Lokaleleje, honorarer og IT-udgifter er fortsat de største. Til gengæld er vor annoncering lig nul ud over de sociale medier. Emagasinet til guldmedlemmerne ophører nu pr nytår, og vil ikke være en udgift i 2014. Museets kontingenter har Selskabet  modtaget og sender blot videre.