Foredrag, webinar og temadage

Program for første halvår 2024 - mere info følger.....

PRAKTISK INFO:

Sted:
AstrologiHuset,
Teglværksgade 37
2100 Kbh Ø

Tid: kl 10-15:00

Pris:
Temadagen er gratis for fagmedlemmer. Dog 100 kr. i materialegebyr.
Ellers koster den 300 kr. for øvrige medlemmer og 600 kr. for gæster/astrobio-medlemmer.

Tilmelding:
Da det er en temadag er tilmelding nødvendig. Klik her for interesse og betaling eller skriv en mail til . med overskriften “Tilmelding temadag06”, hvor du opgiver dit navn og e-mail adresse, hvis det er en anden e-mail adresse, end den du sender mailen til. Opgiv gerne et telefon-nummer, som vi evt. kan anvende, hvis det sker, at dagen mod forventning må  aflyses. 

Betaling af entré til temadagen kan foregå HER eller via bankoverførsel eller med MobilePay. Du kan også betale entréen, når du møder op, hvor du kan betale med MobilePay eller kontant i døren.

Ved forudbetaling med MobilePay så HUSK at anføre  “temadag06”. Koden er navnet på  temadagen”.
Eventuelt: Skriv navn, hvis MobilePay-betalingen ikke er i dit navn.

Merkur Bank (8401) 118 0209
MobilePay 16 858

Frokost:
Husk at medbringe din egen frokost – alternativt kan man købe frokost tæt på AstrologiHuset,  f.eks. i Netto, Føtex mm. eller på en af de mange caféer, der findes i området.

Jupiter transmitter for 2 stråle kærlighed og visdom, Guds altomfattende kærlighed. Motto: Alt til alle altid.
Neptun den store formidler af 6.stråle, af hengivenhed og evne til overgivelse.

Vi vil se på, hvordan strålerne stimulerer os, i både positiv og negativ retning.
Se på, om vi kan blive klogere på virkningen, der kan støtte os i vores liv og udvikling, eller hvordan påvirkningen kan stoppe os, gennem stimuleringen af vore skygge sider .

Temaet for alle tre kors er sammensmeltning og integration. Personlighedens sammensmeltning til én fungerende helhed; bevidst sammensmeltning af sjæl og personlighed; sammensmeltningen af det guddommeliges trefoldige udtryksform – monade, ego og personlighed.
I denne proces er 2. og 6 stråles magnetiske virkning meget vigtige. Set i det store perspektiv er 2. stråle forbundet med sjælen og 6 stråle forbundet med følelseslegemet (astral legemet)
Sammen kan strålerne stimulere udvikling af menneskelige evner, som gør os gode til at arbejde med og forstå mennesker. Mennesker med disse stråler fremherskende arbejder typisk som f.eks. lærer, pædagog, socialrådgiver eller i sygdom/plejesektoren.
Jeg håber, vi kommer langt omkring emnet. Store som små spørgsmål er velkomne.

PRAKTISK INFO:

Sted: Webinar
Tid:
kl 19-21:00 

Pris:
Webinar er gratis for fagmedlemmer og bonusmedlemmer. Ellers koster det 50 kr. for Standardmedlemmer og Studiemedlemmer, astrobio-medlemmer samt Ekliptika-medlemmer, og for gæster koster det 100 kr. – se mere info om medlemskab nedenfor.

Tilmelding ER nødvendig, fordi man skal have tilsendt et link, for at kunne deltage. Klik her for interesse og betaling. Frist for tilmelding er senest dagen før dvs. den 22. november.

Betaling kan ske via bankoverførsel.  MobilePay eller meget nemt HER.

Ved forudbetaling med MobilePay så HUSK at anføre  “Webinar11”. Koden er navnet på  webinaret.
Eventuelt: Skriv navn, hvis MobilePay-betalingen ikke er i dit navn.

Merkur Bank (8401) 118 0209
MobilePay 16 858

,

Medlemspriser 2023

Alle foredrag (og temadages formiddag) optages til Astrobio 

Tidligere arrangementer i 2023

23. november
Esoterisk astrolog Lene Pape.
Fordybelse i 2. og 6. stråles lys og skygge sider

Jupiter transmitter for 2 stråle kærlighed og visdom, Guds altomfattende kærlighed. Motto: Alt til alle altid.
Neptun den store formidler af 6.stråle, af hengivenhed og evne til overgivelse.

Vi så på, hvordan strålerne stimulerer os, i både positiv og negativ retning.
Så på, om vi kunne blive klogere på virkningen, der kan støtte os i vores liv og udvikling, eller hvordan påvirkningen kan stoppe os, gennem stimuleringen af vore skygge sider .

Temaet for alle tre kors er sammensmeltning og integration. Personlighedens sammensmeltning til én fungerende helhed; bevidst sammensmeltning af sjæl og personlighed; sammensmeltningen af det guddommeliges trefoldige udtryksform – monade, ego og personlighed.
I denne proces er 2. og 6 stråles magnetiske virkning meget vigtige. Set i det store perspektiv er 2. stråle forbundet med sjælen og 6 stråle forbundet med følelseslegemet (astral legemet)
Sammen kan strålerne stimulere udvikling af menneskelige evner, som gør os gode til at arbejde med og forstå mennesker. Mennesker med disse stråler fremherskende arbejder typisk som f.eks. lærer, pædagog, socialrådgiver eller i sygdom/plejesektoren.

22. oktober 2023 
Astrolog og visuel kunstner Taina Hvidlykke
Temadag – Astrologisk tegneworkshop.          AFLYST

Astrologi er igennem tiderne blevet formidlet igennem visuel symbolik. På denne temadag vil vi sammen gå på opdagelse i det astrologiske billedunivers og billedlæsning for at åbne for forståelsen for betydningslag i astrologiske billeder og symbolik. Og så skal vi selvfølgelig tegne astrologiske billeder og mærke efter, hvordan en kreativ udfoldelse kan uddybe den astrologiske tolkning af et horoskop.

Ofte fokuserer man alene på det teoretiske og intellektuelle i astrologien, og dermed kommer forståelsen til at handle om ord alene. Den sanselige og poetiske tilgang giver et andet perspektiv, som giver nærvær og guider intuitionen i den rigtige retning, samt skaber et andet sprog for formidling.

Alle kan være med til tegneworkshoppen, uanset om man har tegneerfaring fra tidligere eller ej. Vi skaber billeder igennem forskellige tegneøvelser og øver os i at visualisere vores ideer. Der vil være papir og penne til rådighed, men du må gerne medbringe godt humør og madpakke

28. September 2023
Astrolog Nina Bentzon
Foredrag – De Store Livscykler.          AFLYST !!!

I en tid, hvor mange ting går for hurtigt, er astrologien et vidunderligt redskab til at forstå livets cykliske natur og skiftende livsfaser. Der er mindre skift og store krævende vendepunkter. Ved at få indsigt i de naturlige vækstfaser kan man bevæge sig fremad med bevidsthed og accept. Få mod og tiltro til at slippe det, der ikke længere virker. Og hjælpe andre i samme proces. Vi ser blandt andet på ”Tærsklens vogter” Saturn, kaospiloten Uranus og de karmiske Måneknuder.

⊕ ASTROLOGISK KONGRES – Alle-tiders-astrologi
En ny tid kalder på gammel visdom. 19.-21. maj 2023, KBH Ø.

Se tidligere program her

Arrangørgruppen:
Pernille Bøge, Lillian Jensen, Catrine Håkansson, Henrik Bisbo, Tinna Bisbo og Eva Ganvig samt de to astrologiforeninger: Astrologisk Selskab og Ekliptika

28. April 2023 – Astrologisk Selskab Generalforsamling

⊕ Torsdag den 27. April 2023, kl. 19-21
Foredrag ved astrolog Kim Dam Petdersen
“Live Horoscope”

I denne café blev deltagerne  indført i astrologiprogrammet “Live Horoscope” af astrologen bag programmet, Kim Dam Petersen.

Live Horoscope er en “levende” og “moderne” applikation til at vise horoskoptegninger. “Levende” da tegningerne bliver opdateret med det samme ved ændring af fødsels- og prognosedata.
“Moderne” da de nye dværgplaneter: Ceres, Eris, Makemake og Haumea præsenteres på lige fod med de 10 traditionelle planeter.
Det har været ønsket med Live Horoscope at producere smukke og æstetiske funktionelle horoskoptegninger, og det får man. Derud over er der væld af muligheder f.eks. synastri, heliocentrisk prognose, MCp tidslinje, ACp tidslinje og meget mere. 

⊕ Mandag 20. marts 2023 kl. 19-21
Webinar ved esoterisk astrolog Lene Pape
“Vendingen på hjulet”.

En vigtig brik i esoterisk astrologi er at forstå vendingen på hjulet, og hvordan denne vending skaber nye kriser i et menneskes liv. Mange mennesker er påvirket af/står midt i denne vending på hjulet i denne tid. Vi trækkes nu mellem gamle vaner, opfattelser og nye forståelser. Det indre i os begynder at forandre os. Den indre etik betyder mere og mere, og nye værdier opstår. Vi søger og leder efter en indre impuls efter vores livsformål, og vi begynder ændringen hen mod at blive et mere sandt sjælsgennemstrømmet menneske.

Gennem virkningen af den fra de zodiakale tegn indstrømmende energi bliver mennesket forberedt til »orienteringens krise«, hvori det langsomt og gradvis skifter retning på livets hjul og bevidst begynder at rejse tilbage til sin oprindelse. Da går mennesket fra Aries til Pisces, via Taurus, Scorpio og Capricorn, i stedet for at gå fra Aries til Taurus via Sagittarius, Leo og Cancer.
Denne triplicitet af stjernebilleder, nævnt i disse to store veje rundt i zodiaken, har en bestemt og betydningsfuld virkning og kaldes »hovedindflydelsestegnene«.

⊕ Mandag den 27. februar 2023 kl. 19-21
Webinar ved esoterisk astrolog Lene Pape
“Sjælens rejse gennem korsene”

Esoterisk astrologi inspirerer til at udvikle mere bevidsthed og øge opmærksomheden på det levende liv. I hvert af himlens 3 kors er der ét tegn og én indflydelse, der i enhver verdenscyklus dominerer over de tre andre. Disse fremherskende virkninger forandres nødvendigvis, når en ny verdenscyklus indtræder, men i den nuværende cyklus har Gemini den største indflydelse inden for den firfoldige indflydelse fra det bevægelige kors. Vi ser også på det faste og hierarkiske kors.

Tibetaneren ifølge Alice Bailey
• ”Jeg vil søge at fjerne jer, som individer, fra jeres eget stades og jeres egen bevidstheds centrum, og – uden at berøve jer individualitet og identitet –alligevel vise jer, hvordan I er en del af et større hele, om hvilket I kan blive fuldt bevidst, når I kan fungere som sjæle.”

• ”Da vandrer mennesket gennem tegnene, det begynder tålmodigt og bevidst at virke som en sjæl, der kæmper sig frem imod lyset, indtil det omsider fremstår ved vejs ende i Pisces som en verdens sejrherre og en verdensfrelser.”

⊕ Torsdag den 23. Februar 2023, kl. 19-21
Foredrag ved astrolog Micho Frost
“Månens cyklus og livets kapitler”

Hvordan kan Månens cyklus bruges til at dele livet op i kapitler? Hvordan kan den Månefase du er født under sige noget om, hvor du er i dit liv lige nu? Dé spørgsmål vil du få svar på ved dette foredrag. Du vil lære om en spændende ny astrologisk teknik astrolog, som Micho Frost har udviklet gennem de seneste år.

Månens cyklus har siden tidernes morgen spillet en vigtig rolle i menneskers liv. Og både astrologer og teosoffer tillægger månens cyklus stor betydning. Men hvad mange ikke ved, er at man kan bruge månens cyklus til at dele et menneskes liv op i kapitler.

De fleste kender nok følelsen af, at et kapitel af ens liv er ved at være slut, mens et nyt kapitel skal til at starte. Astrologiens verden rummer mange forskellige teknikker, der kan bruges til at se, hvornår disse livskapitler starter og slutter.

Micho Frost demonstrerede ved dette foredrag, hvordan man kan bruge månens cyklus og tertiære progressioner til at vise hvornår nogle af disse livskapitler starter og slutter i ethvert menneskes liv. Micho Frost har udviklet denne teknik over flere år, og skriver pt. på en bog om emnet.

⊕ Mandag den 30. Januar 2023 kl.19-21
Webinar ved Esoterisk astrolog Lene Pape
“De syv stråler”

I den esoteriske astrologi og den nye tidsalders psykologi er de syv stråler et grundlæggende element til forståelsen af, hvordan energierne i universet og i os selv arbejder.
De syv stråler handler om energi, der stilles til rådighed i vores solsystem, i vores samarbejde med planeterne og i vores egen opbygning – krop, sind og ånd.
Når vi f.eks. kender planeternes stråler, får vi hjælp i tolkningerne af horoskoperne, da alle strålerne har en indad- og udadvendt side, der bruges i sjælens transformerende arbejde rundt i Zodiakken. Stjernetegnene er også kanaler for disse 7 stråler. Vi får fortalt, at kilden for vort solsystem er de 7 stjerner i Store Bjørn (Karlsvognen) ifølge den tibetanske mester Djwhal Khul i Alice A. Baileys forfatterskab.
Det spændende er, når vi ser på forskellige sider af strålerne i deres opbyggende og nedbrydende funktioner. Det bør imidlertid her bemærkes, at alle energierne – de zodiakale, systemiske og planetariske – har en bestemt virkning på alt liv i alle former i alle naturriger. Intet kan undgå disse udstrålende og magnetiske indflydelser. Evolutionens mål for menneskeheden er at blive fuldt bevidst om disse energiers væsen og efterhånden kende dem og bruge dem.

⊕ Torsdag den 26. Januar 2023, kl. 19-21 – AFLYST
Foredrag ved spirituel og psykologisk astrolog Nina Bentzon
“De store livscykler”

I en tid, hvor mange ting går for hurtigt, er astrologien et vidunderligt redskab til at forstå livets cykliske natur og skiftende livsfaser. Der er de mindre skift og de store krævende vendepunkter i livet. Ved at få indsigt i de naturlige vækstfaser, kan man bevæge sig fremad med bevidsthed og accept. Få tiltro og mod til at slippe det, der ikke længere virker. Og hjælpe andre i samme proces. Vi ser blandt andet på ”Tærsklens vogter” Saturn, kaospiloten Uranus og de karmiske Måneknuder.

Søndag den 15. Januar 2023 – kl. 10-16
Temadag ved astrolog Micho Frost
“Profektioner”

Profektioner er en af de ældste prognose-teknikker i den vestlige astrologi. Men derfor er det bestemt ikke en kedelig teknik! Mange udenlandske astrologer er begyndt at bruge teknikken igen, efter at den er blevet ‘genoplivet’ over de seneste 20-30 år. Teknikken kan bruges som en form for årshoroskop til at forudsige vigtige temaer for året mellem to fødselsdage. På denne temadag vil du lære at bruge teknikken i en mere moderne version. Du vil dog også få indblik i, hvordan oldtidens astrologer brugte den. Når dagen er omme, går du herfra med en helt ny teknik til din astrologiske værktøjskasse. En teknik du kan eksperimentere med på dit eget og andres horoskoper.

Tidligere arrangementer i 2022

Torsdag den 24. november, kl. 19-21.
Foredrag ved Benjamin Rene Lundberg
“Trahimur”

Trahimur er et fremmedord for de fleste, der på latin betyder, at vi trækkes – eller at vi føres, og det stammer fra Augustin, der kan siges, at have skrevet verdens første selvbiografi, intet mindre, med titlen; “Bekendelser”. Den inspirerede bl.a. den italienske forfatter Dante til at skrive sin berømte guddommelige komedie, som til at begynde med blot hed “Komedien”, men som sidenhen skiftede navn til “Dantes Guddommelige Komedie” – ikke fordi den var sjov – men fordi alting ender godt, via den frie vilje, modsat i en tragedie, hvor det ender skidt med henvisning til, at skæbnen er hård.

“Den fri vilje” overfor “Skæbnen”. Har vi en fri vilje? Eller er vi bundet af og til skæbnen? Her blev der talt om astrologien som livsanskuelse, og om livsanskuelser i det hele taget.

Lørdag den 8. til Søndag den 9.oktober — AFLYST
Weekend-workshop ved astrolog Holger Stavnsbjerg
Sjælens Horoskop.

I gennem invokation og gruppemeditation søge at sandsynliggøre hvordan sjælens horoskop skal opstilles og finde frem til deltagernes Ascendant og Soltegn i deres sjælshoroskop. De otte stjernetegn der kaldes “Kristi 8 kræfter “, som ifølge Tibetaneren har særlig betydning i sjælens horoskop, vil desuden blive undersøgt i deltagernes radix.

Fredag den 7. oktober – kl. 14:00 – 15:30
Webinar ved Marianne Gellert og Amalie Bendixen
”Matchet på Mælkevejen” .

”Kvinderne bag podcasten Astropod og DR3 datingprogrammet, “Matchet på Mælkevejen” bød indenfor til et foredrag om deres historie og arbejde med at lave en podcast og et TV program der er med til at sætte Astrologien på dagsordenen. Marianne Gellert og Amalie Bendixen gav et indblik i, hvordan det er at arbejde med Astrologien i mediebilledet og på de digitale platforme, samt hvordan det var at lave et stort licensbetalt program om Astrologi.”

Torsdag den 29. september kl. 19:00 – 21:00
Foredrag ved Sussie Baun Madsen, Diplom astrolog
Det personlige horoskop i bevægelse.

Sussie fortalte om hendes erfaringer med transitter og progressioners energimæssige indflydelse på det personlige liv set via det personlige horoskop. Hvilke planeter er specielt i fokus, når en klient står over for vigtige skift i livet, og på hvilken måde er viden om planeternes symbolik en konstruktiv hjælp i sparringen omkring mulige problemløsninger og vejen mod større klarhed og glæde for klienten?

Mandag den 19. september kl 19:00 – 21:00     
Foredrag ved forfatter og astrolog Peter H. Fogtdal
4.hus: Slægtsgården, rødderne og vores DNA.

Torsdag den 25. august 2022 kl. 19:00 – 21:00     
Foredrag ved astrolog Nicolay Zederlinn
Vedisk astrologi.

Et inspirerende foredrag om den tusinder af år gamle vediske astrologi. Denne astrologi siges at være den oprindelige astrologi, som andre astrologi-former stammer fra og horoskoperne er overraskende lette at tolke, når man først har den grundlæggende viden på plads.

Foredraget gav et overblik over Vedisk astrologi, og man kunne medbringe sit nøjagtige fødselstidspunkt, og nogle af deltagerne fik en kort tolkning foran gruppen.

Søndag d. 12. juni kl. 10 – 16
Temadag v. astrolog Charlotte Michaela Christiansen og Jóna Ólavsdóttir
Det heliocentriske horoskop

Foredragsholderne oplever, at det endnu ikke er tid til at se på det rent heliocentriske horoskop. Derfor benyttes et teknisk greb, hvor det geocentriske (Jordcentrerede) horoskop med indsættelse af de tre indre heliocentriske planeter (Vulcan, Venus og Merkur) og Jordpunktet tydes. Og der blev vist, hvordan der kan tolkes dybt ad denne vej.
Der blev vist, hvordan det åndelige formål med vores inkarnation denne gang kan ses i horoskopet. Og den åndelige vej, læring og lysarbejde i inkarnationen.

Det heliocentriske horoskop viser en anden og dybere virkelighed end det personlige og esoteriske horoskop. Her træder vi ind i den åndelige og hierarkiske astrologi.