Foredrag, webinar og temadage

Program for første halvår 2023

⊕ Torsdag den 23. Februar 2023, kl. 19-21
Foredrag ved astrolog Micho Frost
“Månens cyklus og livets kapitler”

Hvordan kan Månens cyklus bruges til at dele livet op i kapitler? Hvordan kan den Månefase du er født under sige noget om, hvor du er i dit liv lige nu? Dé spørgsmål vil du få svar på ved dette foredrag. Du vil lære om en spændende ny astrologisk teknik astrolog, som Micho Frost har udviklet gennem de seneste år.

Månens cyklus har siden tidernes morgen spillet en vigtig rolle i menneskers liv. Og både astrologer og teosoffer tillægger månens cyklus stor betydning. Men hvad mange ikke ved, er at man kan bruge månens cyklus til at dele et menneskes liv op i kapitler.

De fleste kender nok følelsen af, at et kapitel af ens liv er ved at være slut, mens et nyt kapitel skal til at starte. Astrologiens verden rummer mange forskellige teknikker, der kan bruges til at se, hvornår disse livskapitler starter og slutter.

Micho Frost vil til dette foredrag demonstrere hvordan man kan bruge månens cyklus og tertiære progressioner til at vise hvornår nogle af disse livskapitler starter og slutter i ethvert menneskes liv. Micho Frost har udviklet denne teknik over flere år, og skriver pt. på en bog om emnet.
Man skal ikke kende til astrologi, for at kunne følge med i dette foredrag. Teknikken vil blive forklaret pædagogisk og fra bunden, så alle kan være med.
Teknikken vil derefter blive demonstreret på både anonyme og kendte menneskers horoskoper. Du vil ved slutningen af foredraget få information om, hvordan du kan afprøve teknikken på dit eget liv.

Micho Frost er uddannet i udviklings-astrologi og esoterisk astrologi v. Claus Houlberg på Astrologisk Akademi. Han er derudover uddannet hos de amerikanske astrologer Noel Tyl, Kathy Rose og Chris Brennan, og studerer pt. hos den hollandske astrolog Michael De Baker. Se mere om Micho Frost på www.michoastro.dk

PRAKTISK:
Foredraget foregår i Astrologihuset på Østerbro – i lokale X.

TILMELDING: IKKE nødvendig

PRIS:
Gæster & AstroBio-medlemmer: 100kr
Standard- & Studiemedlemmer: 50kr
Bonus- & Fagmedlemmer: Gratis

Man kan betale, når man møder op til arrangementet – kontant eller MobilePay. Ønsker du at betale med kontooverførsel, se mere her: https://www.asel.dk/foredrag/entre/

Sjælens Rejse

⊕ Mandag den 27. februar 2023 kl. 19-21
Webinar ved esoterisk astrolog Lene Pape
“Sjælens rejse gennem korsene” – HUSK tilmelding for at få tilsendt et link. Se hvordan nedenfor.

Esoterisk astrologi inspirerer til at udvikle mere bevidsthed og øge opmærksomheden på det levende liv. I hvert af himlens 3 kors er der ét tegn og én indflydelse, der i enhver verdenscyklus dominerer over de tre andre. Disse fremherskende virkninger forandres nødvendigvis, når en ny verdenscyklus indtræder, men i den nuværende cyklus har Gemini den største indflydelse inden for den firfoldige indflydelse fra det bevægelige kors. Vi ser også på det faste og hierarkiske kors.

Tibetaneren ifølge Alice Bailey
• ”Jeg vil søge at fjerne jer, som individer, fra jeres eget stades og jeres egen bevidstheds centrum, og – uden at berøve jer individualitet og identitet –alligevel vise jer, hvordan I er en del af et større hele, om hvilket I kan blive fuldt bevidst, når I kan fungere som sjæle.”

• ”Da vandrer mennesket gennem tegnene, det begynder tålmodigt og bevidst at virke som en sjæl, der kæmper sig frem imod lyset, indtil det omsider fremstår ved vejs ende i Pisces som en verdens sejrherre og en verdensfrelser.”

PRAKTISK:
Foredraget forgår som et webinar, dvs. man får et link tilsendt via mail, og kobler op.

TILMELDING: Det er nødvendigt at tilmelde sig, for at man kan få et link tilsendt – senest fredag den 24. februar. Tilmelding sker pr. mail til: , hvor du også skriver, om du er medlem, eller om du deltager som gæst. Skriv også hvilken betalingsform, du har benyttet.
Ønsker du at betale med kontooverførsel, se mere her: https://www.asel.dk/foredrag/entre/

PRIS:
Gæster: 100kr
AstroBio-, Standard- & Studiemedlemmer: 50kr
Bonus- & Fagmedlemmer: Gratis

Betaling af webinar foregå via bankoverførsel eller med MobilePay. Se hvordan her

⊕ Mandag 20. marts 2023 kl. 19-21
Webinar ved esoterisk astrolog Lene Pape
“Vendingen på hjulet” – HUSK tilmelding
for at få tilsendt et link. Se hvordan nedenfor.

En vigtig brik i esoterisk astrologi er at forstå vendingen på hjulet, og hvordan denne vending skaber nye kriser i et menneskes liv. Mange mennesker er påvirket af/står midt i denne vending på hjulet i denne tid. Vi trækkes nu mellem gamle vaner, opfattelser og nye forståelser. Det indre i os begynder at forandre os. Den indre etik betyder mere og mere, og nye værdier opstår. Vi søger og leder efter en indre impuls efter vores livsformål, og vi begynder ændringen hen mod at blive et mere sandt sjælsgennemstrømmet menneske.

Gennem virkningen af den fra de zodiakale tegn indstrømmende energi bliver mennesket forberedt til »orienteringens krise«, hvori det langsomt og gradvis skifter retning på livets hjul og bevidst begynder at rejse tilbage til sin oprindelse. Da går mennesket fra Aries til Pisces, via Taurus, Scorpio og Capricorn, i stedet for at gå fra Aries til Taurus via Sagittarius, Leo og Cancer.
Denne triplicitet af stjernebilleder, nævnt i disse to store veje rundt i zodiaken, har en bestemt og betydningsfuld virkning og kaldes »hovedindflydelsestegnene«.

PRAKTISK:
Foredraget forgår som et webinar, dvs. man får et link tilsendt via mail, og kobler op.

TILMELDING: Det er nødvendigt at tilmelde sig, for at man kan få et link tilsendt – senest fredag den 17. marts. Tilmelding sker ved, at man sender en mail til . I mailen skriver man også hvilket medlemskab man har. Koden for mødet er “Webinar03”

PRIS:
Gæster: 100kr
AstroBio-, Standard- & Studiemedlemmer: 50kr
Bonus- & Fagmedlemmer: Gratis

Betaling af webinar foregå via bankoverførsel eller med MobilePay. Se hvordan her.

⊕ Fredag den 24. Marts 2023 kl.18
Middag i byen for medlemmer

⊕ Fredag den 14. April 2023 – kl.17-21 Astrologisk Selskab Generalforsamling

⊕ Torsdag den 27. April 2023, kl. 19-21
Foredrag ved astrolog Kim Dam Petdersen
“Live Horoscope”

Nu har du chancen for at blive indført i astrologiprogrammet “Live Horoscope” af astrologen bag programmet, Kim Dam Petersen.

Live Horoscope er en “levende” og “moderne” applikation til at vise horoskoptegninger. “Levende” da tegningerne bliver opdateret med det samme ved ændring af fødsels- og prognosedata.
“Moderne” da de nye dværgplaneter: Ceres, Eris, Makemake og Haumea præsenteres på lige fod med de 10 traditionelle planeter.
Det har været ønsket med Live Horoscope at producere smukke og æstetiske funktionelle horoskoptegninger, og det får man. Derud over er der væld af muligheder f.eks. synastri, heliocentrisk prognose, MCp tidslinje, ACp tidslinje og meget mere. 

PRAKTISK:
Foredraget foregår i Astrologihuset på Østerbro – lokale X.

TILMELDING: IKKE nødvendig

PRIS:
Gæster & AstroBio-medlemmer: 100kr
Standard- & Studiemedlemmer: 50kr
Bonus- & Fagmedlemmer: Gratis

Man kan betale når, man møder op til arrangementet – kontant eller MobilePay. Ønsker du at betale med kontooverførsel, se mere her: https://www.asel.dk/foredrag/entre/

ASTROLOGISK KONGRESAlletiders Astrologi 2023

– En ny tid kalder på gammel visdom. 19.-21. maj 2023  – i ØSTERBROHUSET, KBH Ø.

Se program her

Arrangørgruppen:
Pernille Bøge, Lillian Jensen, Catrine Håkansson, Henrik Bisbo, Tinna Bisbo og Eva Ganvig samt de to astrologiforeninger: Astrologisk Selskab og Ekliptika

⊕ Søndag den 18. Juni 2023 kl.10-15
Astrolog Taina Hvidlykke
Temadag – mere info på vej……

Medlemspriser 2023

Alle foredrag (og temadages formiddag) optages til Astrobio 

Tidligere arrangementer i 2023

⊕ Mandag den 30. Januar 2023 kl.19-21
Webinar ved Esoterisk astrolog Lene Pape
“De syv stråler” –

I den esoteriske astrologi og den nye tidsalders psykologi er de syv stråler et grundlæggende element til forståelsen af, hvordan energierne i universet og i os selv arbejder.
De syv stråler handler om energi, der stilles til rådighed i vores solsystem, i vores samarbejde med planeterne og i vores egen opbygning – krop, sind og ånd.
Når vi f.eks. kender planeternes stråler, får vi hjælp i tolkningerne af horoskoperne, da alle strålerne har en indad- og udadvendt side, der bruges i sjælens transformerende arbejde rundt i Zodiakken. Stjernetegnene er også kanaler for disse 7 stråler. Vi får fortalt, at kilden for vort solsystem er de 7 stjerner i Store Bjørn (Karlsvognen) ifølge den tibetanske mester Djwhal Khul i Alice A. Baileys forfatterskab.
Det spændende er, når vi ser på forskellige sider af strålerne i deres opbyggende og nedbrydende funktioner. Det bør imidlertid her bemærkes, at alle energierne – de zodiakale, systemiske og planetariske – har en bestemt virkning på alt liv i alle former i alle naturriger. Intet kan undgå disse udstrålende og magnetiske indflydelser. Evolutionens mål for menneskeheden er at blive fuldt bevidst om disse energiers væsen og efterhånden kende dem og bruge dem.

⊕ Torsdag den 26. Januar 2023, kl. 19-21 – AFLYST
Foredrag ved spirituel og psykologisk astrolog Nina Bentzon
“De store livscykler”

I en tid, hvor mange ting går for hurtigt, er astrologien et vidunderligt redskab til at forstå livets cykliske natur og skiftende livsfaser. Der er de mindre skift og de store krævende vendepunkter i livet. Ved at få indsigt i de naturlige vækstfaser, kan man bevæge sig fremad med bevidsthed og accept. Få tiltro og mod til at slippe det, der ikke længere virker. Og hjælpe andre i samme proces. Vi ser blandt andet på ”Tærsklens vogter” Saturn, kaospiloten Uranus og de karmiske Måneknuder.

Søndag den 15. Januar 2023 – kl. 10-16
Temadag ved astrolog Micho Frost
“Profektioner”

Profektioner er en af de ældste prognose-teknikker i den vestlige astrologi. Men derfor er det bestemt ikke en kedelig teknik! Mange udenlandske astrologer er begyndt at bruge teknikken igen, efter at den er blevet ‘genoplivet’ over de seneste 20-30 år. Teknikken kan bruges som en form for årshoroskop til at forudsige vigtige temaer for året mellem to fødselsdage. På denne temadag vil du lære at bruge teknikken i en mere moderne version. Du vil dog også få indblik i, hvordan oldtidens astrologer brugte den. Når dagen er omme, går du herfra med en helt ny teknik til din astrologiske værktøjskasse. En teknik du kan eksperimentere med på dit eget og andres horoskoper.

Tidligere arrangementer i 2022

Torsdag den 24. november, kl. 19-21.
Foredrag ved Benjamin Rene Lundberg
“Trahimur”

Trahimur er et fremmedord for de fleste, der på latin betyder, at vi trækkes – eller at vi føres, og det stammer fra Augustin, der kan siges, at have skrevet verdens første selvbiografi, intet mindre, med titlen; “Bekendelser”. Den inspirerede bl.a. den italienske forfatter Dante til at skrive sin berømte guddommelige komedie, som til at begynde med blot hed “Komedien”, men som sidenhen skiftede navn til “Dantes Guddommelige Komedie” – ikke fordi den var sjov – men fordi alting ender godt, via den frie vilje, modsat i en tragedie, hvor det ender skidt med henvisning til, at skæbnen er hård.

“Den fri vilje” overfor “Skæbnen”. Har vi en fri vilje? Eller er vi bundet af og til skæbnen? Her blev der talt om astrologien som livsanskuelse, og om livsanskuelser i det hele taget.

Lørdag den 8. til Søndag den 9.oktober — AFLYST
Weekend-workshop ved astrolog Holger Stavnsbjerg
Sjælens Horoskop.

I gennem invokation og gruppemeditation søge at sandsynliggøre hvordan sjælens horoskop skal opstilles og finde frem til deltagernes Ascendant og Soltegn i deres sjælshoroskop. De otte stjernetegn der kaldes “Kristi 8 kræfter “, som ifølge Tibetaneren har særlig betydning i sjælens horoskop, vil desuden blive undersøgt i deltagernes radix.

Fredag den 7. oktober – kl. 14:00 – 15:30
Webinar ved Marianne Gellert og Amalie Bendixen
”Matchet på Mælkevejen” .

”Kvinderne bag podcasten Astropod og DR3 datingprogrammet, “Matchet på Mælkevejen” bød indenfor til et foredrag om deres historie og arbejde med at lave en podcast og et TV program der er med til at sætte Astrologien på dagsordenen. Marianne Gellert og Amalie Bendixen gav et indblik i, hvordan det er at arbejde med Astrologien i mediebilledet og på de digitale platforme, samt hvordan det var at lave et stort licensbetalt program om Astrologi.”

Torsdag den 29. september kl. 19:00 – 21:00
Foredrag ved Sussie Baun Madsen, Diplom astrolog
Det personlige horoskop i bevægelse.

Sussie fortalte om hendes erfaringer med transitter og progressioners energimæssige indflydelse på det personlige liv set via det personlige horoskop. Hvilke planeter er specielt i fokus, når en klient står over for vigtige skift i livet, og på hvilken måde er viden om planeternes symbolik en konstruktiv hjælp i sparringen omkring mulige problemløsninger og vejen mod større klarhed og glæde for klienten?

Mandag den 19. september kl 19:00 – 21:00     
Foredrag ved forfatter og astrolog Peter H. Fogtdal
4.hus: Slægtsgården, rødderne og vores DNA.

Torsdag den 25. august 2022 kl. 19:00 – 21:00     
Foredrag ved astrolog Nicolay Zederlinn
Vedisk astrologi.

Et inspirerende foredrag om den tusinder af år gamle vediske astrologi. Denne astrologi siges at være den oprindelige astrologi, som andre astrologi-former stammer fra og horoskoperne er overraskende lette at tolke, når man først har den grundlæggende viden på plads.

Foredraget gav et overblik over Vedisk astrologi, og man kunne medbringe sit nøjagtige fødselstidspunkt, og nogle af deltagerne fik en kort tolkning foran gruppen.

Søndag d. 12. juni kl. 10 – 16
Temadag v. astrolog Charlotte Michaela Christiansen og Jóna Ólavsdóttir
Det heliocentriske horoskop

Foredragsholderne oplever, at det endnu ikke er tid til at se på det rent heliocentriske horoskop. Derfor benyttes et teknisk greb, hvor det geocentriske (Jordcentrerede) horoskop med indsættelse af de tre indre heliocentriske planeter (Vulcan, Venus og Merkur) og Jordpunktet tydes. Og der blev vist, hvordan der kan tolkes dybt ad denne vej.
Der blev vist, hvordan det åndelige formål med vores inkarnation denne gang kan ses i horoskopet. Og den åndelige vej, læring og lysarbejde i inkarnationen.

Det heliocentriske horoskop viser en anden og dybere virkelighed end det personlige og esoteriske horoskop. Her træder vi ind i den åndelige og hierarkiske astrologi.

Torsdag d. 19. maj kl. 19 – 21
Foredrag v. astrolog Bente Græbert
Traumer og symptomer – kan kroppen og horoskopet sladre?

I første del af foredraget fortalte Bente om definitionen på et traume. Hun kom ind på de 2 forskellige typer af traumer samt de symptomer, der typisk knytter sig til traumer, og hvordan kroppen kan sladre. Desuden berøres hvorfor det er så vigtigt, at tage traumer alvorligt og handle på dem.

Anden del af aftenen tog afsæt i, hvordan horoskopet sladrer.
Antyder planeter i horoskopet hvilke traumer, der er på spil hos horoskopindehaveren (nati), og rummer Saturn en nøgle, når der skal planlægges, hvilken type behandling, der er bedst egnet?

Torsdag d. 5. maj kl. 19 – 21
Foredrag ved astrolog Peter H. Fogtdal
12. hus – Frelseren, Offeret, Fantasten, Slyngelstuen 

Der blev stillet skarpt på det 12. hus – Frelseren, Offeret, Fantasten, Slyngelstuen. Et foredrag om det område i horoskopet, hvor 9 til 4-virkeligheden ikke har en chance.

Torsdag d. 28. april kl. 19 – 21
Foredrag v. astrolog og psykoterapeut Manookah
Levende astrologi

Manookah delte sin erfaring og vision med at arbejde med astrologien som et levende og universelt sprog, der kan erfares direkte i og omkring os. Der var i løbet af aftenen meditation, bøn og små øvelser i par som hjælp til at åbne op til en dybere kontakt med hjertet og til den intuitive visdom, som flyder igennem astrologien. Manookah fortalte sin egen historie med astrologi og om den levende tilgang til og mission med astrologien, som faldt på plads for hende med skabelsen af Soffiah Akademiet – en astrologisk mysterieskole for kærlighed og visdom.

3 x Webinar ved astrolog Lene Pape – Herkules myterne ved esoterisk

Del 3 – Mandag d. 4. april. Herkules Myterne og den skjulte forbindelse til Universet.
Del 2 – Mandag d. 28. februar. Herkules som guide til den indviedes indre arbejde
Del 1 – Mandag d. 31. januar. Hvem er Herkules ? Hvad kan vi stadig lære af myterne om de 12 arbejder?

Torsdag d. 31. marts kl. 19 – 21
Foredrag ved astrolog Liza Bech
Stedets astrologi

Hvor den traditionelle tydning af horoskopet
ser på vores personlige udvikling over tid, fortolker stedets astrologi med
andre ord horoskopet gennem vores tilhørsforhold til steder og oplevelser i
rum, geografisk. Med stedets astrologi har vi mulighed for at dykke ned i vores
relation til særlige områder i verden og forstå deres betydning for vores
personlige udvikling. Når vi rejser ud i verden, er det en rejse ind i os selv
– stedets astrologi forbinder vores indre og ydre geografi.

Fredag d. 25. marts kl. 10 – 16
Astrologisk Netværksdag ved astrolog Emilie Garly

Er du uddannet og praktiserende astrolog?
Støder du på udfordrende klienter/temaer og oplever du, at du mangler ligesindede at sparre med?
Astrologisk Selskab introducerer ”Astrologisk netværksdag”, som er en 6-timers dag, hvor der er mulighed for at få feedback på klienter, temaer o. lign.

Torsdag d. 3. marts kl. 19 – 21
Foredrag ved astrolog Pernille Ørskov
The feminine is the future – feminine astroider

“The feminine is the future” blev der sagt, og opgøret med patriarkalske overbevisninger og strukturer, har stået på agendaen i samfundet siden 2018. Når history bliver udvidet med shestory, og nye pronominer og køn finder vej, så kan det ikke andet end også påvirke den måde astrologien fortolkes på, herunder asteroiderne og myterne knyttet til. Foredraget vil have særlig fokus på asteroiderne Persephone, Sedna og Black Moon Lillith, ift. tidligere tolkninger og nye og inviterer til debat og diskussion

Torsdag d. 27. januar kl. 19 – 21
Foredrag ved astrolog Louise Bunnage

Astrologien viser hvor mulighederne for udvikling er størst – og hvor der er risiko for, at de samme indflydelser kan komme til udtryk på en mere uhensigtsmæssig måde. Vi vil ved dette foredrag diskutere hovedindflydelserne i 2022. Resten er op til vores frie vilje.