Foredrag, webinar og temadage

Foredrag ligger oftest på Torsdage kl. 19 til ca. 21

Temadag er heldagskursus  kl. 10 til ca. 16 (frokostpause ca. 12-13)

Alle foredrag (og temadages formiddag) optages til Astrobio 

FORÅR 2022

FOREDRAG


Lørdag d. 15. januar kl. 13 – 15

Foto: Alona Vibe

Foredrag ved Marianne Gellert og Amalie Bendixen

Matchet på Mælkevejen

Kvinderne bag podcasten Astropod og DR3 datingprogrammet, Matchet på Mælkevejen byder jer indenfor til et foredrag om deres historie og arbejde med at lave en podcast og et TV program der er med til at sætte Astrologien på dagsordenen. Marianne Gellert og Amalie Bendixen, vil give jer et indblik i hvordan det er at arbejde med Astrologien i mediebilledet og på de digitale platforme, samt hvordan det var at lave et stort licensbetalt program om Astrologi.

NB. Tilmelding
Tilmelding på tilmelding@asel.dk.


Torsdag d. 27. januar kl. 19 – 21

Foredrag ved astrolog Louise Bunnage

2022: Om potentialet for spirituel opvågnen – og lidt om risikoen ved at sove over sig 

Sammenlignet med 2020-21 ser året 2022 måske ved første øjekast ud til at ville gå stille af sig. De sidste par år har budt på flere større astrologiske begivenheder. Nye cykler er påbegyndt og det, som engang var, er så småt ved at gå i opløsning. Ved årets start er vi på mange måder fortsat i en tilstand af kaos og opbrud – en trend, som vi kommer til at se mere til i 2022. Men 2022 har også meget andet at byde på og ser ud til at blive et væsentligt år, såvel kollektivt som individuelt. Der er globale omvæltninger i støbeskeen og i 2022 vil strukturelle forandringer blive mere konkrete og mærkbare. På det individuelle plan er det ligeledes et år, hvor det, der hidtil har været en idé nu kan blive udmøntet på et praktisk plan. Forenkling, bæredygtighed og fællesskab er nogle af nøgleordene.     

2022 byder på den ene side på tiltagende udfordringer hvad angår bl.a. økonomi, miljø/ klima, styreformer og (u)balancer mellem ansvar og frihed – men giver samtidig et hint om muligheder for at skabe reelle forandringer. Splittelsen, som vi ser i dag, kan på den ene side vokse, men 2022 bringer på den anden side et potentiale for at se, hvad der forbinder os. Året bringer en unik mulighed for spirituel opvågnen, hvor kærlighed og medmenneskelighed kan bringe os tættere på hinanden frem for at skabe større splittelse.  

Astrologien viser hvor mulighederne for udvikling er størst – og hvor der er risiko for, at de samme indflydelser kan komme til udtryk på en mere uhensigtsmæssig måde. Vi vil ved dette foredrag diskutere hovedindflydelserne i 2022. Resten er op til vores frie vilje. 

NB. Tilmelding
Tilmelding på tilmelding@asel.dk.


Mandag d. 31. januar kl. 19 – 21 – del 1
Mandag d. 28. februar kl. 19 – 21 – del 2
Mandag d. 4. april kl. 19 – 21 – del 3

Webinar v. astrolog Lene Pape

Herkules myterne

Herkules menneskeliggør den esoteriske astrologi, så den er til at forstå.
Herkules lærer os, at der er en vej, ligegyldigt hvor mange fejl og mangler vi synes, vi har. Myterne viser os vores menneskelige og guddommelige sider på en dejlig jordnær måde. De giver hint til, hvordan vi kommer videre, og hvordan forhindringerne klares med sjælen som vejviser. 
Gennem Herkules møder vi arketyperne fra alle stjernetegnene på en tilgængelig og lærerig måde.

Del 1
Hvem er Herkules ? Hvad kan vi stadig lære af myterne om de 12 arbejder?

Herkules ´12 arbejder kan betragtes som en allegorisk beskrivelse af de indre erfaringer, som alle indviede må gennemgå, når vi begiver os af sted på Vejen til fuldkommenhed og mere grupperelateret samarbejde.
Adapterne bevarede visdommen i disse gamle myter, til hjælp og nyttig vejledning til enhver, som er på vejen og som har lovet at nå åndelige højder så hurtigt som muligt.
Det er interessant at mange af Herkules ´arbejder handler om hjælp eller forbedring af andres velfærd.
Herkules bliver på den måde et billede på en moderne discipel, der arbejder for menneskeheden og de øvrige riger på Jordkloden.

Den første aften vil vi lære Herkules at kende, Hvad repræsenterer Herkules i os. Hvornår møder vi ham i vores liv. Vi vil se på, hvordan Herkules nåede hertil og se på de første arbejder Herkules udfører.

Del 2
Herkules som guide til den indviedes indre arbejde

Mange er godt i gang med rejsen fra kandidat, aspirant til indviede bevidstheder.
Vi ER blevet bevidste om, at vi er EN menneskehed.
Jeg vil forsøge at give nøgler og forståelse for det indre arbejde Herkules´12 arbejder guider og vejleder os i på vores personlige udviklingsrejse. Myterne viser os også, hvordan et enkelt menneske gennem udvikling kan vise sig stærk nok til at oplyse større grupper af mennesker gennem eksemplets magt.

Der er mange skjulte nøgler i myterne, der fortæller dem, der har øjne at se med og ører at høre med, hvor det indre arbejde foregår. Jeg vil øge bevidstheden om disse, så det bliver lettere selv at tolke og få hjælp af myterne. Vi vil se på flere af Herkules´ arbejder som eksempler på dette.

Del 3
Herkules Myterne og den skjulte forbindelse til Universet.

Gennem de 12 arbejder følger vi vores 3 enighed, personlighed, sjæl og ånd. Vi følger Herkules, når han møder de gamle guder samt ved hans opgave i underverden.
Vi uddannes gennem læren om Herkules, også om den uden om kosmiske indflydelse vi agerer i som menneske på Jorden. Vi ser, hvordan vi som menneske på jorden er forbundet med den kosmiske verden gennem stjernebillederne og de store ydre stjernevæsner uden om Zodiakken.

I Alice Baileys Herkules´ 12 arbejder knyttes vores indre og ydre arbejde op mod det kosmiske univers.
Vi følger her Herkules i de sidste arbejder, hvor han nærmer sig sit livs afslutning, inden han opløftes til Himmelske højder som Stjernebilledet Herkules.

Om Lene Pape
Gennem mit arbejde som fysioterapeut, har jeg mødt mennesker i alle stadier af livet.
Jeg fascineres over den mangfoldighed af personligheder og de udviklingsveje, jeg har fået lov at følge på nært hold. Set hvor forskellige veje mennesker går for at finde løsning på livets udfordringer.
Min interesse for indvielsesvejen og astrologi blev for mange år siden en hjælp til at forstå menneskers reaktioner og valg.
Min interesse spænder vidt i den gamle visdoms lære, teosofisk /antroposofisk litteratur er læst flittigt. Esoterisk astrologi forandrede mit livssyn. De græske myter om stjernebilleder, planeter og personligheder fra antikken har haft særlig interesse siden min ungdom.

NB. Tilmelding
Send en tilmelding til tilmelding@asel.dk, hvor du angiver hvilket webinar du gerne vil deltage i samt hvilket medlemsskab du har.


Torsdag d. 24. februar kl. 19 – 21

Foredrag ved astrolog Pernille Ørskov

The feminine is the future
– feminine astroider

“The feminine is the future” blev der sagt, og opgøret med patriarkalske overbevisninger og strukturer, har stået på agendaen i samfundet siden 2018. Når history bliver udvidet med shestory, og nye pronominer og køn finder vej, så kan det ikke andet end også påvirke den måde astrologien fortolkes på, herunder asteroiderne og myterne knyttet til. Foredraget vil have særlig fokus på asteroiderne Persephone, Sedna og Black Moon Lillith, ift. tidligere tolkninger og nye og inviterer til debat og diskussion.

Pernille Ørskov har bloggen Astroswan, har astrologiske session, coaching og foredrag.

www.astroswan.dk


Torsdag d. 31. marts kl. 19 – 21

Foredrag v. astrolog Liza Bech

Stedets astrologi

Forestil dig dit horoskop foldet ud som en slags fintmasket net, der dækker hele jordkloden. At det kan læses som en form for verdenskort, og du kan se planeterne fordelt ud over hele verden med fx din Sol fremhævet i Brasilien, Månen prominent på Island eller Merkur tydelig i Tyrkiet. Eller forestil dig, at du kunne se, hvordan dit fødselshoroskop ville se ud, hvis du var født et helt andet sted i verden, med fx ascendanten i et andet tegn og planeterne i helt andre huse.

Inden for stedets astrologi arbejder man med forskellige redskaber til at illustrere og fortolke horoskopet ud fra geografi. I den sammenhæng fungerer horoskopet som en nøgle til at forstå, hvorfor vi fx kan føle en tiltrækning til eller samhørighed med særlige steder i verden og deres kultur og mennesker. Det gælder både, når vi rejser ud og konkret oplever verden, når vi møder personer fra et område, vi på en eller anden måde ’svinger med’, eller når vi sidder hjemme og hører musik, ser film eller læser en bog fra et sted, hvor vores horoskop har en særlig klangbund.

Hvor den traditionelle tydning af horoskopet ser på vores personlige udvikling over tid, fortolker stedets astrologi med andre ord horoskopet gennem vores tilhørsforhold til steder og oplevelser i rum, geografisk. Med stedets astrologi har vi mulighed for at dykke ned i vores relation til særlige områder i verden og forstå deres betydning for vores personlige udvikling. Når vi rejser ud i verden, er det en rejse ind i os selv – stedets astrologi forbinder vores indre og ydre geografi.

Liza Bech er uddannet astrolog fra The Blue Rose School of Astrology i Dublin, Irland, og har egen praksis i Open Sky Astrology.

www.openskyastrology.com


Torsdag d. 28. april kl. 19 – 21

Foredrag v. astrolog og psykoterapeut Manookah

Levende astrologi

Denne aften vil Manookah dele sin erfaring og vision med at arbejde med astrologien som et levende og universelt sprog, der kan erfares direkte i og omkring os. Der vil i løbet af aftenen være meditation, bøn og små øvelser i par som hjælp til at åbne op til en dybere kontakt med hjertet og til den intuitive visdom, som flyder igennem astrologien. Manookah vil desuden fortælle sin egen historie med astrologi og om den levende tilgang til og mission med astrologien, som faldt på plads for hende med skabelsen af Soffiah Akademiet – en astrologisk mysterieskole for kærlighed og visdom.

Om Manookah
Manookah er spirituel psykoterapeut og astrolog og har desuden en 2-årig uddannelse som Divine Deacon hos Lars Muhl. I 2020 stiftede hun Soffiah Akademiet og startede grunduddannelsen i levende astrologi, som nu kører på første år. Til daglig tilbyder hun terapeutiske og astrologiske konsultationer for individuelle klienter og par, afholder ceremonielle hjerterum samt underviser på Soffiah Akademiet. Manookah har desuden en kreativ baggrund som danser på Cuba og bevægelsespædagog med 18 års undervisningserfaring. Hun er en passioneret formidler, der formår at skabe meget kærlige rum med plads til både dybde, seriøsitet og humor. 


Lørdag d. 14. maj + søndag d. 15. maj kl. 10 – 16

Weekendworkshop v. astrolog
Holger Stavnsbjerg

Personligheden, Sjælen og Monaden i horoskopet

Ifølge Alice Bailey står Ascendanten for sjælen, soltegnet for personligheden og soltegnets modstående tegn for monaden, hvor vi vil undersøge disse tre vigtige stjernetegns placering i kursisternes horoskoper. Desuden vil teorien om den buddhiske og atmiske planet blive introduceret, hvor det vil blive vist, hvordan disse nye teorier fungerer i praksis.

Holger Stavnsbjerg er Cand. Phil. i historie og har siden 1987 arbejdet som astrolog, forfatter, foredragsholder og underviser og oprettede i 1996 Den Astrologiske Skole og Center for Esoterisk Astrologi i Århus i 2005.

www.esoterisk-astrologi.dk

NB. Tilmelding
Send en tilmelding til tilmelding@asel.dk, hvor du skriver du gerne vil deltage i weekendworkshop’en samt hvilket medlemsskab du har.


Torsdag d. 19. maj kl. 19 – 21

Foredrag v. astrolog Bente Græbert

Traumer og symptomer – kan kroppen og horoskopet sladre?

Bente Græbert-Tiede har mange års erfaring som traumeterapeut og astrolog. Bente vil i første del af foredraget fortælle om definitionen på et traume. Hun kommer ind på de 2 forskellige typer af traumer samt de symptomer der typisk knytter sig til traumer og hvordan kroppen kan sladre. Desuden berøres hvorfor det er så vigtigt at tage traumer alvorligt og handle på dem.

Anden del af aftenen tager afsæt i, hvordan horoskopet sladrer.
Antyder planeter i horoskopet hvilke traumer, der er på spil hos horoskopindehaveren (nati), og rummer Saturn en nøgle, når der skal planlægges, hvilken type behandling, der er bedst egnet?

Der vil blive vist konkrete eksempler på horoskoper, hvor man kan se to forskellige typer af traumer, og hvor nøglen til heling ligger.
Medbring gerne dit eget horoskop. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål. Du behøver ikke være astrolog men en mindre astrologisk viden kan være en fordel.

Om Bente Græbert-Tiede
Bente Græbert-Tiede har været selvstændig med virksomheden Helhed & Harmoni i mere end 25 år. Hun har en lang række af uddannelser og har specialiseret sig i traumer bl.a. gennem SE (Somatic Expirience) og NARM. Desuden arbejder Bente med healing, trommearbejde og meditationer. Hun er adopteret ind i Blackfoot stammen og dedikeret til den indianske tradition.  

Web: medicinhjulet.dk og traumehealing.dk


TEMADAG

Lørdag d. 12. juni kl. 10 – 16

Temadag v. astrolog Charlotte Michaela Christiansen og Jóna Ólavsdóttir

Det heliocentriske horoskop

Teksten er på vej …

TIL TOPPEN

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.