Foredrag, webinar og temadage

Program for første halvår 2024

Webinar: Fordybelse i 3. og 7. og (1.) stråles lys og skyggesider
Tid: Mandag 15. april 2024 – se praktisk info nedenfor
Ved esoterisk astrolog Lene Pape

Klik her for tilmelding og betaling. Det er nødvendigt med tilmelding, fordi man skal have tilsendt et link til webinaret.

Vi er nu nået til det kardinale Kors – 3. og 7. (1. ) stråle gennem tegnene.

3. stråle gennem Krebs, Vægt og Stenbuk
7. stråle gennem Vædder, Krebs og Stenbuk
1. stråle gennem Vædder, Stenbuk samt styrer hele det Kardinale Kors.
(1. stråle blev belyst på et webinar i januar 2024 – kan evt. ses på filmlisten (kræver adgang med kode))

Vi vil igen se på, hvordan strålerne stimulerer os, i både positiv og negativ retning. Vi vil se på, om vi kan blive klogere på virkningen, der kan støtte os i vores liv og udvikling, eller hvordan påvirkningen kan stoppe os, gennem stimuleringen af vore skyggesider.

3. Stråle: Aktiv kreativ intelligens repræsenteres af planeten Jorden, Saturn.
7. Stråle: Lovmæssighed, ceremoniel orden, Ritualer, organisation, repræsenteres af Uranus
(1. Stråle, Kraft, Vilje, Formål repræsenteres af Vulcan, Pluto)

På det kardinale kors er temaet gennem viljen at få åndeliggjort det jordiske liv.
Mennesker med disse fremherskende stråler er gode til at få ideer og inspirationer ud i det fysiske levede liv og  bruge kræfterne på at manifesterer deres ideer.

De arbejder typisk som projektledere, organisatorer, eventmager, med handel og transport, effektivisering, eller som fillosoffer, diplomater, healer, bygmestre, håndværkere, revolutionær, de er aktiviske, naturvejledere, lovgivere, dommere eller designerer mm. Der er så mange muligheder, så jeg kan blive ved.

Idealerne er fysisk og åndelig effektivitet, fuldkommenhed, og en orden i alle livets forhold.
Det åndelige ned på Jorden.

Jeg håber vi kommer langt omkring emnet. Store som små spørgsmål er velkomne.

PRAKTISK INFO:

Sted: Webinar
Tid:
 kl 19-21:00 

Pris:
Webinar er gratis for fagmedlemmer og bonusmedlemmer. Ellers koster det 50 kr. for Standardmedlemmer og Studiemedlemmer, astrobio-medlemmer samt Ekliptika-medlemmer, og for gæster koster det 100 kr. – se mere info om medlemskab nedenfor.

Tilmelding ER nødvendig, fordi man skal have tilsendt et link, for at kunne deltage. Klik her for tilmelding og betaling. Frist for tilmelding er senest dagen før dvs. den 14. april.

Webinar: Jupiter-Uranus konjunktionen 2024
Tid: Onsdag 17. april 2024, kl.19-21

Klik her for tilmelding og betaling. Det er nødvendigt med tilmelding, fordi man skal have tilsendt et link til webinaret.

Tilmeldingsfrist:  Før 17. april kl.17.

PRAKTISK INFO om de fysiske møder:

Sted:
AstrologiHuset,
Teglværksgade 37
2100 Kbh Ø

Tid: kl 10-15:00

Pris:
Temadagen er gratis for fagmedlemmer. Dog 100 kr. i materialegebyr.
Ellers koster den 300 kr. for øvrige medlemmer og 600 kr. for gæster/astrobio-medlemmer.

Tilmelding:
Da det er en temadag er tilmelding nødvendig. Klik her for interesse og betaling eller skriv en mail til . med overskriften “Tilmelding temadag06”, hvor du opgiver dit navn og e-mail adresse, hvis det er en anden e-mail adresse, end den du sender mailen til. Opgiv gerne et telefon-nummer, som vi evt. kan anvende, hvis det sker, at dagen mod forventning må  aflyses. 

Betaling af entré til temadagen kan foregå HER eller via bankoverførsel eller med MobilePay. Du kan også betale entréen, når du møder op, hvor du kan betale med MobilePay eller kontant i døren.

Ved forudbetaling med MobilePay så HUSK at anføre  “temadag06”. Koden er navnet på  temadagen”.
Eventuelt: Skriv navn, hvis MobilePay-betalingen ikke er i dit navn.

Merkur Bank (8401) 118 0209
MobilePay 16 858

Frokost:
Husk at medbringe din egen frokost – alternativt kan man købe frokost tæt på AstrologiHuset,  f.eks. i Netto, Føtex mm. eller på en af de mange caféer, der findes i området.

Medlemspriser 2024

Alle foredrag (og temadages formiddag) optages til Astrobio 

Tidligere arrangementer i 2023-2024

⊕ 25. Januar 2024
Esoterisk astrolog Lene Pape
Fordybelse i 1. og 4. og 5 stråles lys- og skyggesider.

Tre store kosmiske kræfter, 1. stråle, 4. og 5. stråle, arbejder gennem det faste kors´ fire tegn.
4. stråle gennem Tyren og Skorpionen. 5. stråle gennem Vandbærer. 1.og 5. stråle gennem Løven.

Vi vil se på, hvordan strålerne stimulerer os i både positiv og negativ retning.
Se på, om vi kan blive klogere på virkningen, der kan støtte os i vores liv og udvikling, eller hvordan påvirkningen kan stoppe os gennem stimuleringen af vore skyggesider.

  • 5. Stråle, Konkret Viden og Kærlighed til Videnskab, repræsenteres af planeten Venus.
  • 4. Stråle, Harmoni gennem konflikt, Skønhed og Kunst, repræsenteres af Merkur og Månen.
  • 1. Stråle, Kraft, Vilje, Formål repræsenteres af Vulcan, Pluto samt Uranus (1,3,7)

4. og 5. stråles er rigtige menneskestråler. Det handler om harmoni gennem konflikt og tilgang til intuition, samt tænkeevnens og personlighedens udtryk og opbygning. 1. stråle viljen gennem Vulcan og Pluto styrker til Sjælsarbejde på det faste kors.

Temaet for alle tre kors er sammensmeltning og integration. Personlighedens sammensmeltning til én fungerende helhed; bevidst sammensmeltning af sjæl og personlighed; sammensmeltningen af det guddommeliges trefoldige udtryksform – monade, ego og personlighed.
Mennesker med disse stråler fremherskende arbejder typisk som, f.eks. Kunstnere, ledere, pionerer, videnskabsmænd, professor, analytiker, skuespiller, kriger, fredsmægler, psykoterapeuter.

⊕ 23. november 2023
Esoterisk astrolog Lene Pape.
Fordybelse i 2. og 6. stråles lys og skygge sider.

Jupiter transmitter for 2 stråle kærlighed og visdom, Guds altomfattende kærlighed. Motto: Alt til alle altid.
Neptun den store formidler af 6.stråle, af hengivenhed og evne til overgivelse.

Vi så på, hvordan strålerne stimulerer os, i både positiv og negativ retning.
Så på, om vi kunne blive klogere på virkningen, der kan støtte os i vores liv og udvikling, eller hvordan påvirkningen kan stoppe os, gennem stimuleringen af vore skygge sider .

Temaet for alle tre kors er sammensmeltning og integration. Personlighedens sammensmeltning til én fungerende helhed; bevidst sammensmeltning af sjæl og personlighed; sammensmeltningen af det guddommeliges trefoldige udtryksform – monade, ego og personlighed.
I denne proces er 2. og 6 stråles magnetiske virkning meget vigtige. Set i det store perspektiv er 2. stråle forbundet med sjælen og 6 stråle forbundet med følelseslegemet (astral legemet)
Sammen kan strålerne stimulere udvikling af menneskelige evner, som gør os gode til at arbejde med og forstå mennesker. Mennesker med disse stråler fremherskende arbejder typisk som f.eks. lærer, pædagog, socialrådgiver eller i sygdom/plejesektoren.

⊕ 22. oktober 2023 
Astrolog og visuel kunstner Taina Hvidlykke
Temadag – Astrologisk tegneworkshop.          AFLYST

Astrologi er igennem tiderne blevet formidlet igennem visuel symbolik. På denne temadag vil vi sammen gå på opdagelse i det astrologiske billedunivers og billedlæsning for at åbne for forståelsen for betydningslag i astrologiske billeder og symbolik. Og så skal vi selvfølgelig tegne astrologiske billeder og mærke efter, hvordan en kreativ udfoldelse kan uddybe den astrologiske tolkning af et horoskop.

Ofte fokuserer man alene på det teoretiske og intellektuelle i astrologien, og dermed kommer forståelsen til at handle om ord alene. Den sanselige og poetiske tilgang giver et andet perspektiv, som giver nærvær og guider intuitionen i den rigtige retning, samt skaber et andet sprog for formidling.

Alle kan være med til tegneworkshoppen, uanset om man har tegneerfaring fra tidligere eller ej. Vi skaber billeder igennem forskellige tegneøvelser og øver os i at visualisere vores ideer. Der vil være papir og penne til rådighed, men du må gerne medbringe godt humør og madpakke

28. September 2023
Astrolog Nina Bentzon
Foredrag – De Store Livscykler.          AFLYST !!!

I en tid, hvor mange ting går for hurtigt, er astrologien et vidunderligt redskab til at forstå livets cykliske natur og skiftende livsfaser. Der er mindre skift og store krævende vendepunkter. Ved at få indsigt i de naturlige vækstfaser kan man bevæge sig fremad med bevidsthed og accept. Få mod og tiltro til at slippe det, der ikke længere virker. Og hjælpe andre i samme proces. Vi ser blandt andet på ”Tærsklens vogter” Saturn, kaospiloten Uranus og de karmiske Måneknuder.

⊕ ASTROLOGISK KONGRES – Alle-tiders-astrologi
En ny tid kalder på gammel visdom. 19.-21. maj 2023, KBH Ø.

Se tidligere program her

Arrangørgruppen:
Pernille Bøge, Lillian Jensen, Catrine Håkansson, Henrik Bisbo, Tinna Bisbo og Eva Ganvig samt de to astrologiforeninger: Astrologisk Selskab og Ekliptika

28. April 2023 – Astrologisk Selskab Generalforsamling

⊕ Torsdag den 27. April 2023, kl. 19-21
Foredrag ved astrolog Kim Dam Petdersen
“Live Horoscope”

I denne café blev deltagerne  indført i astrologiprogrammet “Live Horoscope” af astrologen bag programmet, Kim Dam Petersen.

Live Horoscope er en “levende” og “moderne” applikation til at vise horoskoptegninger. “Levende” da tegningerne bliver opdateret med det samme ved ændring af fødsels- og prognosedata.
“Moderne” da de nye dværgplaneter: Ceres, Eris, Makemake og Haumea præsenteres på lige fod med de 10 traditionelle planeter.
Det har været ønsket med Live Horoscope at producere smukke og æstetiske funktionelle horoskoptegninger, og det får man. Derud over er der væld af muligheder f.eks. synastri, heliocentrisk prognose, MCp tidslinje, ACp tidslinje og meget mere. 

⊕ Mandag 20. marts 2023 kl. 19-21
Webinar ved esoterisk astrolog Lene Pape
“Vendingen på hjulet”.

En vigtig brik i esoterisk astrologi er at forstå vendingen på hjulet, og hvordan denne vending skaber nye kriser i et menneskes liv. Mange mennesker er påvirket af/står midt i denne vending på hjulet i denne tid. Vi trækkes nu mellem gamle vaner, opfattelser og nye forståelser. Det indre i os begynder at forandre os. Den indre etik betyder mere og mere, og nye værdier opstår. Vi søger og leder efter en indre impuls efter vores livsformål, og vi begynder ændringen hen mod at blive et mere sandt sjælsgennemstrømmet menneske.

Gennem virkningen af den fra de zodiakale tegn indstrømmende energi bliver mennesket forberedt til »orienteringens krise«, hvori det langsomt og gradvis skifter retning på livets hjul og bevidst begynder at rejse tilbage til sin oprindelse. Da går mennesket fra Aries til Pisces, via Taurus, Scorpio og Capricorn, i stedet for at gå fra Aries til Taurus via Sagittarius, Leo og Cancer.
Denne triplicitet af stjernebilleder, nævnt i disse to store veje rundt i zodiaken, har en bestemt og betydningsfuld virkning og kaldes »hovedindflydelsestegnene«.