Referat af GF 2016

Referat af Generalforsamling i Astrologisk Selskab 29.4.2016 kl. 19.00-19.20

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår, jfr. §13
4. Behandling af forslag fra medlemmerne.
5. Forelæggelse og godkendelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årige)
7. Valg af suppleanter (1-årige)
8. Valg af en revisor
9. Eventuelt

ad 1. Dirigent Aase Kærgaard, referent Ditte Andreasson

ad 2. Generelt har det forløbne år været et godt år med spændende aktiviteter. I 2015 har der været afholdt fem foredrag otte cafeaftener med en bred vifte af interessante emner og foredragsholdere. Alle som er medlem kan se foredragene i Astrobio.

Der har været 5 bestyrelsesmøder med planlægning og status på økonomien.
Vi har fået en makeover af hjemmesiden, og der er sket småjusteringer vedrørende de radioudsendelser, der ligger på spirituelleforedrageogdialoger.dk. Folk der lytter til udsendelserne er meget glade for denne mulighed.
I 2015 startede Astrologisk Selskab tiltage om Aktuel Astrologi, hvor aktuelle begivenheder i samfundet blev taget op. Blandt andet blev der set på krisen i Wolkswagen, hvor der blev snydt med resultaterne for hvorlangt bilerne kørte på literen samt deres forureningsgrad af miljøet. Dog var tilslutningen ikke så stor, så efter tre gange valgte vi at lukke ned for den type af arrangementer.

ad 3. Regnskabet ser ikke så godt ud. Der har været problemer med betalingen på nettet, hvor transaktionen er fejlet. Dette har kostet på medlemssiden. En anden årsagtil underskuddet er en ‘forglemmelse’ af afregning med Astrologisk Museeum, da der har været skift af kasserer med indsættelse af kasserervikar. Her blev andelen til Museet glemt. Den almindelige drift af Selskabet ser normal ud, og den eneste specielle udgift der har været, var et nyt kamera til at optage foredrage og temadage til Astrobio.

Det resulterer i at vi fik et underskud på 13.000 kr.
Pengedonationer og afholdelse af foredrag, hvor oplægsholder ikke modtager honorar rettet noget op på likviditeten. Gælden til Astrologisk Museum vil blive afdraget over tre gange. 2015 har været et svært år.
Rengskabet blev godkendt.

ad 4. Forslag fra bestyrelsen om at indføre en ny medlems type med et FAG- medlemsskab. FAG-medlemsskab giver samme fordel som et Guld-medlemsskab, PLUS at man får ret til at kalde sig ‘Astrolog FAS’ (Fagmedlem af Astrologisk Selskab). Dette kræver alene et diplom eller tilsvarende uddannelse og praksis, samt at man vælger at følge Selskabets Etiske Regler. FAG-gruppen + bestyrelsen tager stilling i de tilfælde, hvor et medlem ønsker at være med i FAG-gruppen, men ikke har den dokumenterede uddannelse.
Dertil var der forslag om en lille stigning i nogle af medlemsskaberne, for at forbedre økonomien. Priserne bliver nu: BIO-medlem 200 kr. – ALM. medlem 400 kr. – GULD- medlem 600 kr. – FAG-medlem 600 kr.
Forslagene blev vedtaget.

ad 5. Besparelser + investeringer skal gerne resulterer i at regnskabet kommer til at balancere. Der skal tænkes over nye muligheder for indtægter og tiltag, der kan forbedre økonomien.

ad 6. På valg til bestyrelsen var Kim Dam Petersen, Anders Rosendahl og Ditte Andreasson. Alle blev genvalgt.
Anette Jørgensen udtræder af bestyrelsen.
Ellen Knudsen blev valgt til bestyrelsen.

ad 7. Som suppleanter valgtes: Karl Aage Jensen (Astrologihuset)

ad 8. Som revisor valgtes Kurt Langeskov

ad 9. Forslag:
1. At lave en form for portal for de astrologiske skoler, som FAG-gruppen administrerer.
2. Medlemsliste af FAS, med henvisning til medlemmer.
3. At skabe en liste over astrologer. Historiske astrologer tilbage til renæcancen og frem til år 2000 eksisterer allerede. Det kunne være en opgave for FAG-gruppen at videreføre listen.
Rammerne om dette forslag vil blive behandlet på et bestyrelsesmøde.

Forslag og opfordring om at starte et nyt grundhold med nye undervisere, nu Claus har sidste grundhold til efteråret.

********************************************************************************************************

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

Formand: Aase Kærgaard            Caféaftener, foredrag og Astrologikon
Næstformand: Claus Houlberg    Astrologikon, facebook-debat, foredrag
Kasserer: Ellen Knudsen

Bestyrelsesmedlemmer:
Kim Dam Petersen                        Redaktør på spirituelle foredrag og dialoger, caféaftener.
Søren Konrad                                Teknik caféaftener
Anders Rosendahl                         Astrologisk Forskningscenter
Ditte Andreasson                           Webmaster og Astrologikon

Suppleanter:
Karl Aage Jensen                          Astrologihusets repr.

Revisor:
Kurt Langeskov