Referat af GF 2018

Referat af generalforsamling for Astrologisk Selskab fredag d. 20.4.2018

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år
4. Behandling af forslag fra medlemmerne
5. Forelæggelse og godkendelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
8. Eventuelt

ad 1. Aase Kjærgaard valgt som dirigent, Kim Dam Petersen valgt som referent.

ad 2. Et godt år efter økonomiskle problemer i 2016.
Medlemstallet er stegt efter at der er styr på opkrævninger.
MobilePay er på plads og bruges flittigt.
Der har været 7 AstroCaféer, som har været vel besøgt.
Der har været 6 foredrag – det har været en succes at flytte til torsdag. Astrologicon er udkommet med 3 numre alle af Aase – flere må gerne bidrage.
Nyhedsbrevet, der udesendes af Ditte er en gevinst, folk ved hvad der foregår.
Vores hjemmeside og Astrologer i Danmark giver et godt indblik i selskabet. Vores medlemmer får rigtigt meget for pengene.
Det aktuelle prognosehoroskop for selskabet omfatter:
PlutoT sekstil SolR : selskabet har brug for at vælge sine kerneidentitet.
MCP sekstil VenusR : selskabet kan forvente flere nydende gæster. MakemakeT sekstil ASCR : selskabet må gå selv og finde sin egne vej.
LilithT kvadrat HaumeaR : selskabet skal have fokus på balancen mellem kvindelige og mandlige energier.

ad 3. Årets resultat: 1.798,- kr. Kassebeholdning dd. Knap 24.000,- kr.
Vi har overlevet krisen: der er nok gæster og medlemmer til at selskabets økonomi løber rundt.
Regnskab godkendt.

ad 4. Ingen forslag modtaget.

ad 5. Samme budget som i 2017.

ad 6. Anders Rosendahl, Ditte Andreasson og Kim Dam Petersen blev valgt som bestyrelsemedlemmer. Karl Aage blev valgt som suppleant.

ad 7. Kurt Kangeskov blev valgt som revisor. Ingen revisorsuppleant valgt.

ad 8. Anders meddelte at han går i tanker om at gøre AstroPilot til en virksomhed med et internationalt marked i sigte. Tanken er at AstroPilot skal kunne bruges på alle medier: PC, tablet og smart phone; og skal være let at bruge.

Claus stillede spørgsmålet: Hvad laver selskabet egentlig?

a) Etiske forpligtigelse via Fagastrolgisk (FAS) regelsæt.
b) Et sted man kan mødes omkring astrologi.
c) Formidling af “eksperimentel” og “fremtidig” astrologi
d) Et sted hvor man som selv kan deltage.
e) Biograf for astrologiinteresserede udenfor København – også udland.

 

********************************************************************************************************

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

Formand: Aase Kjærgaard
Næstformand: Claus Herskind Houlberg
Kasserer: Ellen Knudsen

Bestyrelsesmedlemmer:
Anders Rosendahl
Ditte Andreasson
Kim Dam Petersen
Søren Konrad

Suppleanter:
Karl Aage Jensen

Revisor:
Kurt Langeskov