Formandens beretning ’14

Astrologisk Selskab / 28. marts 2014

– – – – –

Dete er den tredje ordinære generalforsamling siden stiftelsen i marts 2011. Selskabet er nu ved at være en etableret institution i det astrologiske landskab. Samtidig er Selskabet  også  ved at finde en fornuftig form på sine aktiviteter.

* Selskabet arbejder fortsat sammen med Astrologisk Museum og med Astrologisk Akademi omkring medlemskab samt foredrag og temadage.

* Eneste markante forandring er nedlæggelsen af Astrobrevet, idet dets opgave og funktion er overtaget af debatterne på facebook. Astrobrevet har tjent os alle godt som informationskanal, men tiden synes at være løbet fra denne form for kontakt til omverdenen. Den løses i dag bedre af de sociale medier.

* Astrobio fortsætter sin succes og har i det forgangne år haft følgende fremsynede titler på programmet leveret af navne som blandt andet Holger Stavnsbjerg, Tina Duegaard, Anna Barber og Anders Rosendahl:

– Det heliocentriske horoskop
– Finanskrisen, er den slut nu?
– Merkur på hovedet
– Eso. astrologi og triangler
– De esoteriske porte
– Astropilot version 1.5 til 2.0
– Det store kursskifte MC-ASC
– Astrologiens videnskabsteori
– Stråle-klassifikation

* Astrologikon er også ved at finde en rytme med et nummer hver anden måned, sådan som tanken oprindeligt var. Aase Kærgaard holder fingeren på den udenlandske puls og oversætter vigtige artikler til tidsskriftet. Da tilbudet om at købe løseksemplarer af tidsskriftet ikke blev benyttet noget videre, er denne service nedlagt. Astrologikon er fremover et rent medlemsblad.

Med denne beretning takker den nuværende formand af og overlader roret til nye kræfter.

Claus Houlberg
formand