GF’15 – Kasserers beretning

IndtægterSelskabet har haft et lidt turbulent 2014, idet vi begyndte med Kim som kasserer frem til GF i april, hvor Ditte tog over. Der gik et eller andet galt her, så Claus sprang ind som kasserervikar i september og fortsatte til årets afslutning, hvor han afeverede regnskabet til revisor Kurt. Hvorefter Kim igen overtager jobbet som kasserer fom. nytår.

Derudover havde Selskabet den udfordring, at netbutikkens dankort-betaling gik ned omkring medio september og først kom på fode igen i slutningen af november. Kreative medlemmer benyttede PayPal muligheden, så det begrænsede jo skaden, men Selskabet er nede på 70 medlemmer nu. Det påvirker økonomien, da kontingenter er over
90 % af indtægterne.

UdgifterPå baggrund af disse vanskeligheder kom underskud på 2.700 kr i løbet af 2014. Det er  ikke chokerende og må forholdene taget i betragtning kaldes tilfredsstillende.

Udgiftanalysen er her forenklet mest muligt. Udgifter til husleje og honorarer ved foredrag og temadage står for 2/3 af udgifterne, hvor afregning af kontingenter med museet og alle IT-udgifter fylder mest derudover. Radio-gruppen belaster ikke foreningens økonomi.