GF’15 – Formandens beretning

Formandens beretning 2015
Astrologisk Selskab

Generelt har det forløbne år været et godt år med spændende aktiviteter. Siden sidste generalforsamling har der været afholdt fem foredrag med en bred vifte af interessante emner og foredragsholdere. Alle kan man som medlem se i Astrobio, som stadig er en glimrende opfindelse.
– Synkronicitet (Anders Rosendahl)
– Rettidig omhu, astrologisk set (Anna Barber)
– Dværgplaneten Makemake (Claus Houlberg)
– Pædagogisk brug af horoskopet (Tina Duegaard Andersen)
– Slægtsastrologi og epi-astrologi (Claus Houlberg)
– Horoskopets tomme felter (Claus Houlberg)

Endvidere har der været afholdt otte cafeaftener, og de er stadig velbesøgte.
Emner har været:
– Psykologisk og esoterisk horoskoptydning
– Retrograde planeter
– Mars – vredens planet
– 12. hus – mystikkens hus? (i to cafeer)
– kvinkunser – straf eller erkendelse
– T- kvadrater og storkvadrater
– Trigoner og drager

Selskabet samarbejder stadig med Astrologisk Museum og Astrologisk Akademi.

Et nyt initiativ er Guldklubben. Selskabet tilbyder nu sine guldmedlemmer at købe bøger til en særpris, i øjeblikket ½ pris. I første omgang er det bøger fra Museum Astrologicum, men tanken er, at konceptet kan udvides. Til gengæld er det gratis e-abonnement på Horoskopet nedlagt.

Det særlige studiemedlemskab sluttede i juli 2014 og er ikke blevet videreført.

Vi udgiver fortsat det netbaserede tidsskrift Astrologikon, og overholder stort set stadig en rytme, hvor det udkommer hver anden måned. Her følger vi især de nyeste tendenser i astrologien, men har også andet stof. Tidsskriftet er forbeholdt medlemmer af Selskabet.

Vi har genindført Astrobrevet, da kommunikationen på Facebook kan være noget uoverskuelig. Det udkommer efter behov.

Vi har foretaget nogle administrative forenklinger: Plastikmedlemskortet er blevet afskaffet, og medlemskategorien basismedlem ligeså. Vi forsøgte at annoncere hos et foretagende, der hed De alternative foredrag, men dette er i mellemtiden nedlagt.

Som det vil fremgå af kassererervikarens beretning har vi haft nogle administrative problemer, men de skulle være løst nu.

Tak for et frugtbart arbejdsår!

Aase Kærgaard
Formand