Referat af GF 2015

Referat af Generalforsamling i Astrologisk Selskab 17.4.2015 kl. 19.07-19.25

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår, jfr. §13 4. Behandling af forslag fra medlemmerne.
5. Forelæggelse og godkendelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årige)
7. Valg af suppleanter (1-årige)
8. Valg af en revisor
9. Eventuelt

ad 1. Dirigent Aase Kærgaard, referent Ditte Andreasson

ad 2. Generelt har det forløbne år været et godt år med spændende aktiviteter. I 2014 har der været afholdt seks foredrag otte cafeaftener med en bred vifte af interessante emner og foredragsholdere.
Alle som er medlem kan se foredragene i Astrobio. Selskabet samarbejder stadig med Astrologisk Museum og Astrologisk Akademi.
Et nyt initiativ er Guldklubben. Selskabet tilbyder nu sine guldmedlemmer at købe bøger til en særpris, i øjeblikket 1⁄2 pris. I første omgang er det bøger fra Museum Astrologicum, men tanken er, at konceptet kan udvides. Til gengæld er det gratis e-abonnement på Horoskopet nedlagt.
Det særlige studiemedlemskab sluttede i juli 2014 og er ikke blevet videreført.
Vi udgiver fortsat det netbaserede tidsskrift Astrologikon, der udkommer ca. hver anden måned. Her følger vi især de nyeste tendenser i astrologien, men har også andet stof. Tidsskriftet er forbeholdt medlemmer af Selskabet.
Vi har genindført Astrobrevet, da kommunikationen på Facebook kan være noget uoverskuelig. Det udkommer efter behov.
Vi har foretaget nogle administrative forenklinger: Plastikmedlemskortet er blevet afskaffet, og medlemskategorien basismedlem ligeså.
Vi forsøgte at annoncere hos et foretagende, der hed De alternative foredrag, men dette er i mellemtiden nedlagt.
Som det vil fremgå af kassererervikarens beretning har vi haft nogle administrative problemer, men de skulle være løst nu.

ad 3. Vi har haft kasserer skifte, der gav lidt problemer. De er nu løst ved, at der kom en kasserer vikar i stedet.
Vi har haft indtægter på omkring 28.000 kr. og udgifter for omkring 29.000 kr. Det vil sige vi har haft et lille underskud på omkring 1000. kr. Regnskabet blev godkendt og ligger på Selskabets hjemmeside.

ad 4. Forslag fra bestyrelsen om at gøre Karl Aage Jensen til æresmedlem af Astrologisk Selskab på baggrund af det store arbejde Karl Aage har gjort for astrologien og dens plads i samfunds debatten. Forslaget blev vedtaget.

ad 5. Budgettallene følger regnskabstallene – dog uden underskud.

ad 6. På valg til bestyrelsen var Claus Houlberg, Aase Kærgaard og Søren Konrad. Alle blev genvalgt.

ad 7. Som suppleanter valgtes: Karl Aage Jensen (Astrologihuset)

ad 8. Som revisor valgtes Kurt Langeskov

ad 9. Forslag:
– At etablere samtalegrupper/debatforum a lá anden halvdel af cafeen. Emner kan være politikere, begivenheder o.l. med start til efteråret. Det vil foregå om aftenen – et forslag var kl. 19.00 – 21.00.
– En ComputerHowTo vedr. astrologi. Måske i form af en temadag, hvor der leges med forskellige astrologi programmer.

********************************************************************************

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

Formand: Aase Kærgaard, Caféaftener, foredrag og Astrologikon
Næstformand: Claus Houlberg, Astrologikon, facebook-debat, foredrag
Kasserer: Kim Dam Petersen, Hjemmeside, redaktør på spirituelle foredrag og dialoger, caféaftener, LiveHoroscopeEditor.

Bestyrelsesmedlemmer:
Anette Jørgensen, IT-teknik, webmaster, spirituelle fordrag og dialoger
Søren Konrad, Teknik caféaftener
Anders Rosendahl, Astropilot
Ditte Andreasson

Suppleanter:
Karl Aage Jensen, Astrologihusets repr.

Revisor:
Kurt Langeskov