GF ’11 (stiftelse)

Selskabets horoskop

Astrologisk Selskab blev stiftet den 12. marts 2011 kl. 13:10 i Astrologihuset i København. Formålet er dels at skabe lokale aktiviteter, dels at skabe en landsdækkende formidling af det astrologiske fag og dets kultur.

Her ses horoskopet for ‘fødslen’, dvs. for vedtægternes vedtagelse på den stiftende generalforsamling. Det viser et vældigt potential for viden-formidling (stortrigon i luft-tegn). Astrologiens planet, Uranus, er i en storkonjunktion med Merkur og Jupiter tæt omkring MC, så der er store visioner og udviklingsmuligheder.
Acilleshælen er den retrograde Saturn i 4. hus, dvs. varetagelsen af de konkrete ‘hjemlige’ opgaver i Astrologihuset. Saturn hersker over Pluto i 6. hus, så hvis disse opgaver bliver lagt i klare rammer, så vil der være et solidt fundament.

 


Referat

af stiftende generalforsamling for Astrologisk Selskab
lørdag, den 12.11. 2011 kl. 11.00-13.23.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Gennemgang og vedtagelse af Selskabets formål
  3. Gennemgang og vedtagelse af Selskabets øvrige vedtægter
  4. Valg af formand og øvrige bestyrelse
  5. Evt.

ad 1:
Dirigent: Claus Houlberg. Referent: Aase Kærgaard

ad 2:
Claus gennemgik forløbet op til stiftelsen og tog derefter hul på en gennemgang af udkastet til formålsparagraf. En række ændringer blev foreslået, og derefter blev den ændrede formålsparagraf vedtaget med akklamation.

ad 3:
Claus gennemgik forslaget til øvrige vedtægter, og igen blev nogle ændringer indføjet og kl. 13.10 blev Selskabets vedtægter vedtaget med akklamation, og Selskabet var dermed født. De endelige vedtægter ses her.

ad 4:
Formand: Claus Houlberg. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kim Dam Petersen, Anders Rosendahl, Søren Konrad, Aase Kærgaard. Suppleanter: Karl Aage Jensen, Mariann Carstens, Benja Frederiksen,  Revisor: Mikael Mårtensson.

ad 5:
Det blev foreslået, at der skal skabes et overblik over Selskabets medlemmer med deres ressourcer og kompetencer.