Brug af personhenførbare oplysninger

Brug af personhenførbare oplysninger
Personhenførbare oplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. oplysninger du giver os, når du melder dig ind i selskabet, ved at du tilmelder dig et kursus, temadag eller nyhedsbrevet.

Brug af personoplysninger

Personoplysninger i form af e-mailadresse bruges først og fremmest til at udsende nyhedsbrevet. Der svares også på spørgsmål indsendt via e-mail, og dermed indsamles e-mailadresse.

Oplysningen kan også blive brugt til at få større kendskab til dig og de øvrige brugere. Dette kan f.eks. ske ved at udsende et spørgeskema med spørgsmål, der er rettet mod en forbedring af medlemskabet, tjenester og teknologien.

Du kan altid få adgang til de oplysninger, som er registeret hos Astrologisk Selskab, ved at rette henvendelse via e-mail. Du kan til enhver tid få slettet din mailadresse.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Astrologisk Selskab  gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Ovenstående er senest opdateret den 1. August 2022