Referat af GF 2019

Referat af Generalforsamling i Astrologisk Selskab fredag d. 5.4.2019
Til stede:
Aase Kærgaard, Claus Houlberg, Ellen Knudsen, Kim Dam Petersen, Kurt Langeskov.

Referat

 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Aase Kærgaard, Referent: Kim Dam Petersen
 2. Formandens beretning for 2018
  1. Årets aktiviteter: caféer, foredrag og temadage er arrangeret fint af Aase og Ditte.
  2. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder og en generalforsamling.
  3. Nyhedsbreve udsendes i god tid.
  4. Der udsendes reklame på Facebook.
  5. Der har været en god kommunikation med medlemmerne.
  6. Medlemssiderne mangler at blive opdateret – AstrologIkon for 2018 mangler.
  7. Der savnes artikler til AstrologIkon, der er to på vej om hhv. korrektion og dværgplaneterne. Det foreslås at opfordre foredragsholdere til at lave en kort artikel om deres indlæg.
  8. Selskabets Forlag har underskrevet kontrakt om sin første udgivelse: oversættelse af bog om Gruppehoroskoper af Christoff Niederwieser. Bogen forventes at udkomme til sommer.
  9. Webradioen levet et stille liv, men bliver brugt. Websiden korrekturlæses årligt.
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2018
  Regnskab blev gennemgået af revisoren.
  Der er et mindre overskud på lidt over 1.000 kr.
  Posten Administration indeholder en mindre gældspost, der nu er afsluttet.
 4. Behandling af forslag fra medlemmerne Ingen forslag.
 5. Astrologisk Selskabs Forlag
  Forlagets første bogudgivelse kommer til at koste ca. 4.000 kr.
  Der vil blive udarbejdet et budget for bogen til at fastsætte dens pris.
 6. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2019 Budget blev gennemgået af kassereren.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Aase, Claus, Ellen og Søren er på valg. Alle er genvalgt.
  Bestyrelsen har konstitueret sig med: Aase som formand, Claus som næstformand og Ellen som kasserer.
  Karl Aage Jensen er genvalgt som suppleant.
 8. Valg af en revisor og revisorsuppleant
  Kurt Langeskov er genvalgt. Ingen revisorsuppleant er valgt.
 9. Eventuelt Intet.