Formands beretning 2013

Astrologisk Selskab / 5. april 2013

– – – – – –

Dette er kun den anden ordinære generalforsamling i Selskabets historie. Hvilket er sært at konstatere, da det føles som vi har været her ‘altid’. Der er fire punkter, som er værd at hæfte sig ved i 2012. Dels at vi skaber en ny kultur, dels at vi er et arnested for nye tendenser, dels anvendelsen af ny teknik og endelig samarbejdet med Akademi og Museum.

 

1) Først og fremmest må det noteres, at vi er i færd med at opbygge en ny kultur i dansk astrologi – og oplever klar medvind på dette projekt i en tid, hvor alle andre jamrer. Det skyldes blandt andet, at Selskabet fra begyndelsen har været LANDSDÆKKENDE i sit sigte og nu har 40% af sine medlemmer uden for Storkøbenhavn. Halvdelen af disse bor vest for Storebælt.

Formidling via ASTROBIO har været en succes, hvor flere og flere får øjnene op for denne nye form for formidling. Den er uafhængig af, hvor man er på kloden, hvilket system, man benytter sig af, og hvilket tidspunkt, man ønsker at se filmene i Astrobio. Altså astrologi 24/7/365.

Vi har åbne debatter for alle interesserede på FACEBOOK, hvor der kun bliver diskuteret astrologi. Her har vi endda åbnet en international debatgruppe om esoterisk horoskoptydning (Esoteric Chart Reading). Vi har et nyhedsbrev, Astrobrevet, der udkommer mindst en gang om måneden. Tilmed har vi i efteråret 2012 fået et medlemsblad, Astrologikon, der udsendes til alle medlemmer hver anden måned eller oftere.

Vi skaber også en ny kultur, fordi Selskabet er åbent og gennemsigtigt i sin opbygning og funktion. Vi er den første astrologiske forening med åbne regnskaber. Vi er heller ikke afhængige af særydelser af nogen art, men svarer enhver sit med husleje osv. Vi står på egne ben og skal ikke skjule noget.

 

2) For det andet har Selskabet vist sig at være arnested for alle de nye tendenser i astrologien. Både som foredrag og senere Astrobio har tendensen været at nysgerrrigt afsøge nye planeter og nye tydningsåder. Tilmed et nyt astrologiprogram, Astropilot, der er tilgængeligt for alle 24/7/365 og gratis på radix-niveau.

Medlemsbladet Astrologikon følger samme tendens med artikler om de nye planeter fra 2006, Ceres og Eris, samt om den gryende esoteriske horoskoptydning. Det er som om Selskabet simpelthen er dét sted, hvor det sker i disse år.

Selskabet arrangementer i årets løb har været velbesøgte. Det gælder vore meditationsaftner. Det gælder den astrologisk cafeaften v/ Aase en gang om måneden, med en planet hver gang som tema. Ligeledes gælder det de månedlige fordrag og temadage, der optages på video og udsendes i Astrobio. Disse sidste omfatter i 2012 disse ni titler:

– Merkur og den astrologiske energetik (februar)
– Tydnings-pyramiden (marts)
– Tre niveauer af psykiske evner (april)
– Solen, Månen og Vejen (maj)
– Det feminine horoskop (september)
– Produktudvikling af horoskoper (oktober)
– Esoterisk kvadrant-tydning (november)
– Palmeblads-horoskoper (november)
– Stråle-mønstre (december)

 

3) For det tredje har Selskabet konsekvent benyttet sig af ny teknik. Al administration kører vi e-mail, så vi kan have en bestyrelse, der lever med store afstande imellem sig. Al tilmelding til foredrag og betaling af medlemskab kører elektronisk via Selskabets hjemmeside og netbutik.

Fonden for Ånd, Vækst og Bevidsthed har doneret en AV-anlæg til Selskabet til en værdi ag 7.000 kr. Det omfatter lofthængt projektor med trådløs mulighed og med gode højtalere, så der er ordentlig lyd.

Astrologisk Akademi låner os et lofthængt videokamera, der har god kvalitet under de lidt kummerlige lysforhold, der er i X-rummet. Dermed er det enkelt at kunne optage film til Astrobio.

 

4) For det fjerde er denne nye kultur ved at slå rødder i det astrologisk samfund. Vi samarbejder med Astrologisk Akademi og med Astrologisk Museum, hvilket har været til gavn for alle parter. Akademiet oplever, at stadig yngre folk ønsker at binde an med at lære astrologi. Astrologisk Museum har nu 90+ medlemmer og er landets næststørste astrologiforening. Selskabet er den største med 100+ medlemmer.

Midt i alt dette må det ikke glemmes, at vi blot er en forening af glade amatører, der prøver at gøre det så godt, vi kan. Selskabets første kasserer sprang ud i det, men er overgået af den nuværende kasserer, som igen overgås af Selskabets revisor. Med andre ord, vores interne kvalitet vokser hele tiden, hvilket bidrager til følelsen af at stå solidt på egne ben.

Det er en fornøjelse af være formand for Astrologisk Selskab.

Claus Houlberg
formand