Referat GF 2023

Generalforsamling i Astrologisk Selskab d. 28. april 2023 kl. 19 i rum X, den 28/4 2023, 

Referat:
1. Valg af dirigent og referent
9 deltagere var mødt op til den årlige generalforsamling.
Catrine blev valgt som dirigent og Marie som referent.

2. Forkvindens beretning for 2022
Vi havde ved udgangen af 2022 mere end 100 betalende medlemmer og 1400 tilknyttet vores FB gruppe. Der ligger nu mere end 120 videoer på Astrobio. Dette til trods har vi oplevet mangel på tilslutning til stort set samtlige aktiviteter, der er udbudt. Der skal derfor ændres på setup´et. Forslaget er, at indsnævre aktivitetsniveauet for en periode.
Beretningen godkendes.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2022
Regnskab blev fremlagt, gennemgået og godkendt. Der er et overskud, som kan bruges til at modernisere administration omkring medlemskab og tilmelding til en digital løsning.

4. Bestyrelsen ønsker mandat til at afsøge nye muligheder for Selskabet evt. sammenlægning med anden forening eller ny konstruktion
Foreløbigt blev det vedtaget at skære foredrag væk i efteråret og i stedet fokusere på caféer. Der er mandat til at bestyrelsen gør, hvad der findes bedst for selskabet. Der kom gode input og feedback fra forsamlingen fx:
– sikre involvering og aktiv dialog fremfor monologer
– præcisere café-titlen så der fx er eso-café, studiecafé og/eller temacafé afhængigt af målgruppen og samtidig angive sværhedsgrad af eventet.
– Forslag til at man lavede undergrupper ved workshops, så de introverte eller mindre erfarne bedre kunne finde tryghed og taletid.
– Reminder om grundig introduktion til eksempelhoroskoper, da alle ikke er vant til LiveHoroscope formatet. Det er naturligvis altid oplægsholderen, der vælger hvilket astro-program, der bruges.
– Feedback modtaget om at niveauet er rigtig højt på cafeerne, hvilket måske er FOR højt, hvis målgruppen også er studerende.

5. Behandling af forslag fra medlemmerne
Der var ikke modtaget forslag inden fristen d. 14/4.
Ved mødet fremlagde deltagere forslag til forbedring omkring event-remindere samt nogle gode ideer til temaer til caféer.

6. Forelæggelse og godkendelse af budget
Budget godkendt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Den nye bestyrelse består af
Catrine Håkansson (fortsætter som Forkvinde)
Alice Bang (fortsætter som Kasserer)
Lena Storm (fortsætter som Webmaster)
Anne-Sofie Norring Olm
Jean Francois Bianco
Marie Malling
Der er således 6 bestyrelsesmedlemmer.
Rollen som næstformand samt øvrige ansvarsfordelinger findes ved førstkommende bestyrelsesmøde.  
Begge suppleanter blev genvalgt (Claus Houlberg og Karl Aage Jensen).

8. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Ingen ændringer. Inger Hansen fortsætter.

9. Eventuelt – ingen emner rejst