Formand beretning 2012

Astrologisk Selskab
Generalforsamling, 16. Marts 2012 / Formandens beretning


 

Astrologisk Selskab blev stiftet den 12. Marts 2011, samme dag som planeten Uranus gik endeligt ind i Vædderens tegn. Stiftelsen skete kl. 13:10, da vedtæterne ved håndsoprækning blev enstemmigt vedtaget.

Forud for stiftelsen havde der været en del forarbejde, idet AstrologiHuset, Astrologisk Museum og Astrologisk Selskab talte en del om at forene deres kræfter for at kunne formidle seriøs astrologi mere effektivt end hver for sig. Museet og Akademiet besluttede her at lægge al deres formidling via foredrag, temadage og minikurser over i Selskabets regie.

Tanken var desuden at benytte ny teknologi til både udbredelse af astrologien og til forenkling af alle administrative arbejdsgange. Dermed kunne der skabes en så moderne forening som muligt, baseret på, at alle medlemmer har adgang til internet og email. Dette medførte en række nye løsninger, som måtte afprøves – med de fejlmuligheder, dette kune give undervejs.
.

Oprettelse

1) NYHEDSBREV. Første større opgave var udsendelsen af Selskabets nyhedsbrev, Astrobrevet. Til de første udsendelser i efteråret 2010 benyttedes Ubivox som udbyder, hvilket kostede 100 kr/md, men vi gik efter nytår over til MailChimp, der er gratis at benytte op til 400 mails om måneden, et tal vi først når med det dobbelte antal medlemmer af, hvad vi har nu.

2) KARTOTEK.Til registrering af Selskabets medlemmer undersøgtes nogle muligheder, men valget faldt hurtigt på programmet Bento fra FileMaker. dels fordi det kan benyttes af både PC og Mac, dels fordi det kan udvides, hvis det bliver behov for det.

3) REGNSKAB. Til regnskabsføring faldt valget på et dansk online-system, der hedder E-Moms. Det kan benyttes af både PC og Mac – samt alle andre maskiner og systemer, dér kan gå på nettet.

4) ASTROBIO. Næste større opgave handlede om at skabe et net-tv, kaldet AstroBio, så alle i hele landet kunne få adgang til foredrag i København. Her mødte vi en del tekniske udfordringer, idet vi ville sende foredragene ‘live’ og her valgte U-stream som system. Imidlertid blev billedkvaliteten for dårlig under de vanskelige lysforhold, der er indendørs og sent på dagen. Ydermere benyttede vi Astrologihusets trådløse net til at sende billederne, men her oplevede i af og til udfald, så der pludselig blev sort skærm ude i hjemmene.

Vi gik derefter over til Livestream, som har en bedre billedkvalitet, samtidig med at vi gik over til at optage foredragene på video og lægge disse op på nettet som video-ón-demand. Dermed kunne man nu se film, når man selv ønskede det og var ikke længere bundet af, at det skulle foregå på et bestemt tidspunkt ‘live’. Efter årets afslutning har vi fundet en tredje udbyder, Vimeo, som leverer den bedste billedkvalitet – plus at filmene nu kan ses på alle computere, tabletter og smartphones, uanset system.

5) HJEMMESIDE. Endeligt var der opgaven med at skabe en hjemmeside, www.asel.dk , hvor vi kunne samle alle relevante oplysninger for både medlemmer og bestyrelse. For at komme i gang benyttedes den rene Mac-program, Freeway fra Softpress, men hen over sommeren gik vi lykkeligt over til at benytte blog-programmet WordPress, så alle nu kan både redigere og tilføje på hjemmesiden.

6) DEBATFORUM. I forlængelse af hjemmesiden opstod ønsket om at skabe et debatforum om astrologi. Efter et forsøg med en traditionelt debatforum fra SmallMachines, kom Astrologisk Selskab til stede på Facebook. Ikke for at udveksle trivialiteter, men fordi det er en gratis og god mulighed for at komme i kontakt med andre mennesker, der interesserer sig for astrologi.

Facebook-siden har siden været både reklamesøjle for Selskabet og et åbent debatforum, hvor det er tilladt at ytre sig om alt, blot det handler om astrologi. Facebook fungerer her som en langt mere åben og problemløs erstatning for fortidens debatfora, der reelt lukkede sig om relativt få debatdeltagere og som krævede en del teknisk viden at drive.

7) SAMARBEJDE. En konstante har været at bygge bro til resten af landet. Her har vi kunnet hjælpe den nystartede Spirituel Forening i Faaborg på Fyn ved at tilbyde dem at have et hjørne på Selskabets hjemmeside. Videre har vi på hjemmesiden skabt landets eneste Skoleportal, hvor man har en oversigt over alle skoler og foreninger herhjemme. Endelig bringes nyt om astrologiske aktiviteter ude landet via nyhedsbrevet.

 

Aktivitet

Men alle disse praktiske tiltag ville jo ikke være til nogen nytte, om ikke vi havde noget indhold at putte ind i denne form. Vi delte året i to sæsoner, en forårs-sæson og en efterårs-sæson. FORÅRS-SÆSONEN 2011 begyndte så sent som i midten af marts, men alligevel gennemføres to foredrag og to temadage. Emnerne var:

  • Hvad sker der for tiden ?
  • Løgn og bedrag
  • Menneskets udviklingsvej (hjertets vej)
  • Særligt sensitive mennesker (HSP)

Temadagene er delt i en formiddag, der mest er foredrag, og en eftermiddag, der har karakter af workshop. Sæsonens fire foredrag blev transmitteret i Astrobio og senere udgivet samlet som et video-boxsæt til salg via Astrologihusets netbutik, Astroshop. EFTERÅRS-SÆSONEN 2011 rummede tre foredrag og en temadage, hvor de fire foredrag blev transmitteret på samme måde og udgivet på samme måde. Emnerne var:

  • Planeten Saturn (i stedet for manglende foredrag med Holger Stavnsbjerg)
  • Uranus, Neptun og Pluto i nyt lys
  • “Kill your darlings”
  • Åndelig astrologi

8 ) DVD-SALG OG FORLAG. På grund af den dårlige kvalitet i direkte transmission via Astrobio, besluttedes det hurtigt at udgive hvert foredrag som enkelt-dvd’er, men kun til salg blandt medlemmer. Denne praksis er ophørt ved nytår 2012, idet forbedret teknik har givet mulighed for at medlemmerne kan downloade de enkelte foredrag til deres egen computer. Box-sæt for hver sæson udgives fortsat og alle på Astrologisk Selskabs eget forlag, kaldet Astrologisk Selskabs Forlag.

RESULTATET af disse mange tiltag har været, at vi nu – efter blot et års eksistens – er landets største astrologiforening, hvor vi ved årets slutning havde omkring 80 medlemmer. Og der kommer stadig nye til, således at vi i foråret 2012 formentlig kan hilse vort medlem nr.100 velkommen. Vel at mærke uden at have brugt en krone på annoncering.

Claus Houlberg
formand