Referat af GF 2014

 

Referat af Generalforsamling i Astrologisk Selskab 11.4.2014 kl. 19.00-19.25

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår, jfr. §13
4. Behandling af forslag fra medlemmerne. Ingen forslag modtaget
5. Forelæggelse og godkendelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årige)
7. Valg af suppleanter (1-årige)
8. Valg af en revisor
9. Eventuelt

ad 1. Dirigent Claus, referent Aase

ad 2. Vi er nu i Selskabets 3. år. Som vi hele tiden har vidst, er det et vanskeligt år, også i lyset af Selskabets horoskop. Men vi er i en gænge nu.
Vi samarbejder med Museet og Akademiet.
Astrobrevet er nedlagt. Vi kommunikerer nu på Facebook.
Astrologikon udkommer hver 2. måned. Rummer nu også artikler fra udenlandske kilder.
Astrobio er populær. Vi får flere og flere astrobiomedlemmer. Dog er det dyrt for folk på Grønland at benytte Astrobio, grundet høje IT-takster.?
Der er nye foredragsholdere og spændende emner på banen.
Alt i alt: Vi har grund til tilfredshed.

ad 3. Indtægter er ca. 15.000 kr. lavere end sidste år.
Kontingent er faldet med ca. 18.000 kr, entré med ca. 4.000 kr. og varesalg på 1.000 kr. er forsvundet.
Til gengæld fik vi en donation på 8.000 kr.

Det nuværende antal medlemmer:
ASTROBIO: 19
BASIS: 5
KOMBI: 17
GULD: 38
I alt 79

Regnskabet ligger på Selskabets hjemmeside.

ad 4. Ingen forslag at behandle.

ad 5. Budgettallene følger regnskabstallene.

ad 6. Nyopstillet: Ditte Andreassen.
Til bestyrelsen valgtes 6. medlemmer: Søren, Anette, Ditte, Kim, Claus, Anders.
Aase var ikke på valg denne gang. Bestyrelsen består altså nu af syv medlemmer.

ad 7. Som suppleanter valgtes: Karl Aage Jensen (repr. for Astrologihuset) og Benja (museet).

ad 8. Som revisor valgtes Kurt Langeskov

ad 9. Der er nu taget højde for forholdene omkring ejerskab i vedtægterne.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

Aase: Formand, cafe, Astrologikon
Ditte: Kasserer
Claus: Astrologikon, foredrag
Anette og Kim: Hjemmeside (materiale sendes til Anette), netradio
Kim desuden: cafe
Søren: netradio, cafe
Anders: Astropilot, støtte til web.