Astro-Radio

astroradioEn arbejdsgruppe under Astrologisk Selskab har skabt en Astro-Radio (netradio) med Spirituelle foredrag og dialoger (SFOD).

Brug adressen  nedenfor i din browser for at høre udsendelserne www.spirituelleforedragogdialoger.dk

Indhold
Astro-Radio har også udsendelser om mange andre spirituelle emner (teosofi, meditation, shamanisme osv.)

Historik
Grundstammen i de mange udsendelser udgøres af arven fra Radio Lotus, der sidst i 80’erne blev drevet af ildsjælen Mikael Meyer og siden af redaktionen bag bladet Nyt Aspekt. Efter da og bl.a. en i kort periode på Frederiksberg Lokalradio blev samlingens udsendelser stadig sendt af ildsjælen Radio Mik. Hun overdrog samlingen til arbejdsgruppen og historien fortsætter nu (og udbygges) på Astro-Radioen Spirituelle foredrag og dialoger.